Activiteiten

Training: signaleren van hoogbegaafdheid bij volwassenen – 10 juni 2024

Online training door Larinda Bok ( ‘hoogbegaafd expert’) voor coaches, POH, psychologen, psychotherapeuten: signaleren van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Maandag 10 juni.

 

Grote meerwaarde voor coaches, praktijkondersteuners van de huisarts en psychologen en psychotherapeuten.

Leer meer over het signaleren van hoogbegaafdheid in de praktijk

Aandacht voor hoogbegaafdheid bij volwassenene is nog niet altijd vanzelfsprekend. Vaaks spelen er tussen professional en cliënt over en weer belemmeringen in de vorm van handelinsvergelegenheid en kennishiaten.

Bij volwassenen die kampen met spanningsklachten, burn-out, paniekaanvallen, zelfkritiek en een laag zelfbeeld kan sprake zijn van hoogbegaafdheid. Inzicht in de kenmerken van hoogbegaafdheid is voor hoogbegaafde personen vaak het ontvrekende puzzelstukje dat hen helpt met acceptatie, zelfinzicht en zelfsturing.

Cliëntgericht referentiekader

In deze training krijg je als professional een actueel theoretisch en praktisch perspectief op hoogbegaafdheid bij volwassenen kan signaleren. Tevens krijg je praktische en cliëntgerichte handvatten aangereikt van waaruit je de begeleiding van volwassen cliënten met hoogbegaafdheidskenmerken bewust en weloverwogen kan vormgeven.

Doelgroep

Coaches, POH, psychologen en psychotherapeuten

Inhoud

 • Wat is hoogbegaafdheid
 • Hoe werkt het hoogbegaafde brein
 • Laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebeid van hoogbegaafdheid
 • Hoe signaleer je hoogbegaafdheid
 • Verschil met enkele prikkelgevoelige DSM-V stoornissen zoals ASS en ADHE
 • Veel voorkomende klachten bij hoogbegaafdheid
 • Best practices uitwisselen met collega’s

Doelstellingen

Na afloop van de training heb je zicht op de belangrijkste persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Je kan daarmee in de praktijk aan de slag. Je leert hoe je de cliënt helpt bij het vinden van antwoorden op dienst hulpvraag.

Werkwijze

 • Presentatie
 • Bespreking theorie en praktijk
 • Discussie
 • Beeldmateriaal
 • Opdrachten in (sub)groepen
 • Q&A

Praktische informatie

 • Tijdsinvestering: 2 uur
 • Kosten: €135,- inclusief btw
 • Plaats: online
 • Datum en tijd: maandag 10 juni 13.00 – 15.00 uur
 • Aanmelden kan via deze link

Na afloop: Ontvang je een checklist voor het signaleren van hoogbegaafdheid

 

Word jij ook lid van Choochem?

Als lid van Choochem ondersteun je het zichtbaar maken van informatie en verhalen over hoogbegaafdheid, vanuit christelijke perspectief. Zodat meer mensen de (h)erkenning vinden die ze zoeken. Enkele voordelen van het lidmaatschap:

 

 • 10% korting op activiteiten
 • Toegang tot besloten Facebook-groep met gelijkgestemden
 • Gratis inspirerende webinars
 • Korting op het jaarlijkse symposium