Algemene observaties over hoogbegaafdheid en geloof

Als hoogbegaafde kan je worstelen met wie je bent en hoe anderen je zien. Dat is niet altijd eenvoudig Hoe relateer je dat naar je geloof en wat kun je leren uit de bijbel hierover? In een blog op ´preaching point´, een Amerikaanse website, staan een aantal punten die algemene observaties over hoge intelligentie genoemd worden.

Algemene observaties

  • God gebruikt mensen met hoge intelligentie net zo vaak als ieder ander mens, hoewel hij niet de intelligentie van welk mens dan ook nodig heeft. Aan de andere kant, het bezit van dit potentieel kan een deel zijn van een voorziening door de schepping voor een speciale opdracht in dit leven, zoals dit voor Mozes en Daniel op ging. De HBer vol van de Geest van God kan dan gekenmerkt worden door een diep en ruim inzicht, kennis en integriteit, en trouw en nederigheid.
  • Menselijke intelligentie kan aan de andere kant zondig zelfvertrouwen veroorzaken, zoals Farao’s raadsheren in Jesaja 19:11-15. Ware wijsheid is niet slechts intelligentie, maar begrijpen wat het betekent om in Gods universum te leven volgens Gods regels. Dus een persoon die HB is kan een dwaas zijn volgens Gods definitie van wijsheid en dwaasheid.
  • Hoogbegaafden kunnen grote beproevingen en lijden ondergaan, en deze kunnen soms zelf gecreëerd zijn. Niettemin, God is groter dan welke omstandigheden dan ook en weeft ze in het plan voor hun leven. Ten slotte kunnen de begaafden met Jozef zeggen dat de problemen door de kwaadaardigheid van anderen hen er toe leiden om op het ware pad van Gods uiteindelijke wil (Genesis 50:20) te komen als onderdeel van zijn plan.
  • Geen gelovige, inclusief de HBer, kan zelf enige vorm van blijvende geestelijke resultaten bewerken eenvoudigweg vanwege zijn of haar begaafdheid en natuurlijke talenten. Het is de verbondenheid met Jezus die er toe doet: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen (Johannes 15:5)
  • Begaafdheid is geen geestelijke gave zoals in Romeinen 12 of 1 Korintiërs 12-14; het is veel meer een gave vanwege de schepping. De geestelijke reactie van de begaafde op wie je bent moet die van David zijn: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. (Ps.139:14). En dit, zoals elke andere natuurlijke zegen, is als de gave van redding, daarin dat het niet uit jezelf is, het is een gave van God…. Dus degene die zegt te geloven en de begaafde persoon onwaardig behandeld vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid staat daarmee met God op verkeerde voet omdat God de begaafde persoon zo gemaakt heeft.

Nico Catsburg schreef voor Choochem een serie columns over hoogbegaafdheid in de Bijbel. Dit is deel 2.

Gerelateerde blogs

Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Passend aanbod

Drieëntwintig dakbalken; twaalf ramen die elk weer bestaan uit acht kleine raampjes (is zesennegentig ramen in totaal); achtenveertig zichtbare orgelpijpen; zeventien rijen banken (gemiddeld elf ...
Lees meer
Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer