Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len. Afgelopen jaar was het symposium HB22 op 12 mei, in Barneveld.

Een kleine terugblik
De drie kernwoorden: ‘zien’, ‘begeleid’ en ‘verbind’ stonden centraal in de hoofdlezing. Alles in het teken van de overgang van hoogbegaafde leerlingen van het PO naar het VO. Hoe kunnen we alle kennis die er nu is rondom hoogbegaafdheid verbinden met elkaar, zodat er een goede, warme overdracht plaatsvindt. Hoe krijgt de hoogbegaafde leerling hier zelf een centrale rol in? Wat kunnen we op de basisschool aanbieden op het gebeid van zelfkennis en welbevinden (het zogenoemde zijnsluik van Kieboom) , waardoor er een stevige basis ontstaat en de leerling met voldoende zelfkennis en zelfvertrouwen de stap naar het VO kan maken. Hoe ontvangen we de hoogbegaafde leerling op het VO? Welke voorzieningen creëren we, waardoor er in de eerste weken genoeg veiligheid ontstaat en de leerling verder kan bouwen op alles wat er aangereikt is op de basisschool. Hoe kunnen we als PO en VO met elkaar samenwerken, samen de kosten dragen om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze getalenteerde leerlingen, zodat zij met hun talenten kunnen bijdragen in de maatschappij.

Hierna werden er diverse workshops gegeven met uiteenlopende thema’s gericht op hoogbegaafdheid. Alle namen hiervan met de onderwerpen zijn te vinden op de website. Hierna werd er met elkaar gegeten en was er een bijdrage van Janneke, een ouder die haar verhaal heeft gedeeld, over hoe onderwijs en hoogbegaafde kinderen soms een ingewikkeld vraagstuk kan geven. Dit leeft bij een hoog percentage ouders met hoogbegaafde leerlingen, er is een behoorlijk aantal leerlingen wat nog niet het aanbod krijgt wat passend is. In het kader van passend onderwijs en alle subsidie die door de overheid gegeven is, zou daar zeker een slag geslagen moeten zijn. De oproep van deze ouders aan leerkrachten, directeuren en bestuurders is: Luister naar ons en help ons om de juiste plek te vinden voor ons kind. Laat dat een oproep zijn voor ons allemaal, dus ook ouders, luisteren naar elkaar en zoeken naar juiste mogelijkheden voor het juiste aanbod  voor hoogbegaafde kinderen. We willen allemaal hetzelfde goed onderwijs voor elk kind, dat vraagt van alle partijen iets. Het zou een mooi voorbeeld voor kinderen zijn hoe we als volwassenen hiermee omgaan en laten zien dat we er voor elkaar zijn! Eigenlijk waren de ronde tafel gesprekken hierop een aanvulling en vooral gericht op ontmoeting met elkaar.

We hebben door de evaluaties gemerkt, dat vooral de ontmoeting een heel wezenlijk onderdeel is, elkaar kunnen spreken en ervaringen uitwisselen. Blijf met elkaar in contact, zoek elkaar op om elkaar scherp te houden, om elkaar te adviseren en om het verschil te maken in het leven van elke leerling en in dit geval de specifieke hoogbegaafde leerling.

Joop de Goede heeft dit 5e symposium georganiseerd in samenwerking met Hanneke Smits, Mirjam Floor en Doortje Wüllschleger. Verder info is te vinden op de website  https://chb-beleid.nl/

 

Gerelateerde blogs

Persoonlijke verhalen

‘Ik ben dichterbij mezelf gekomen’

Margreet komt er op haar 40e achter dat ze hoogbegaafd is. Margreet Visser (42) heeft zich altijd een beetje anders gevoeld dan haar leeftijdsgenoten. Wanneer …

Lees meer
Actueel

Symposium ‘Geloven & Waarheid’: sprekers en programma

Op 11 maart 2023 organiseert Choochem een Symposium over het thema: ‘Geloven & Waarheid’. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden. Hieronder vind je …

Lees meer
Actueel

Radiogesprek over hoogbegaafdheid, autisme, diabetes, kenmerken, geloof, testen en nog veel meer

Een radiogesprek met Dineke van Kooten. Erachter komen dat je hoogbegaafd bent, dat is niet gemakkelijk. Het is een lang en ingewikkeld proces. Dineke van …

Lees meer

Terugblik op Choochemwandeling, Plaggenroute-Tijdkijkerpad, Elspeet/Vierhouten

Zaterdag 15 oktober, 14.00 uur Op een regenachtige middag onderweg naar een parkeerplaats tussen heide en bos, bij een Speelplaats, tussen Vierhouten en Elspeet.Met een …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafde leerlingen en cultuureducatie

Minder hoofd en meer hart en handen. Dat hoopt Lizette Mijland bij hoogbegaafde leerlingen met cultuureducatie teweeg te brengen. Ze zag bij haar eigen dochter …

Lees meer
Actueel

Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en …

Lees meer
Actueel

TV-kijk-tip: programma “Wat zou jij doen?” op Zapp

In het programma “Wat zou jij doen?” wordt het verhaal van een kind (10-12 jaar) met een moeilijk, praktisch, ontroerend of grappig dilemma vertelt vanuit …

Lees meer
Persoonlijke verhalen

‘’Ik hoop dat hoogbegaafde kinderen en hun ouders meer gehoord, begrepen en gezien zullen worden’

door Rita Maris Twee à drie procent van de bevolking heeft een bovengemiddelde intelligentie, met een IQ van 130 of hoger. Hoge intelligentie is echter …

Lees meer
Actueel

Terugblik Minisymposium ‘Geloof & Wetenschap’

Op zaterdag 12 maart j.l. was het dan eindelijk zo ver: we mochten elkaar ontmoeten in Soest om samen geïnspireerd te raken op het minisymposium …

Lees meer