Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len. Afgelopen jaar was het symposium HB22 op 12 mei, in Barneveld.

Een kleine terugblik
De drie kernwoorden: ‘zien’, ‘begeleid’ en ‘verbind’ stonden centraal in de hoofdlezing. Alles in het teken van de overgang van hoogbegaafde leerlingen van het PO naar het VO. Hoe kunnen we alle kennis die er nu is rondom hoogbegaafdheid verbinden met elkaar, zodat er een goede, warme overdracht plaatsvindt. Hoe krijgt de hoogbegaafde leerling hier zelf een centrale rol in? Wat kunnen we op de basisschool aanbieden op het gebeid van zelfkennis en welbevinden (het zogenoemde zijnsluik van Kieboom) , waardoor er een stevige basis ontstaat en de leerling met voldoende zelfkennis en zelfvertrouwen de stap naar het VO kan maken. Hoe ontvangen we de hoogbegaafde leerling op het VO? Welke voorzieningen creëren we, waardoor er in de eerste weken genoeg veiligheid ontstaat en de leerling verder kan bouwen op alles wat er aangereikt is op de basisschool. Hoe kunnen we als PO en VO met elkaar samenwerken, samen de kosten dragen om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze getalenteerde leerlingen, zodat zij met hun talenten kunnen bijdragen in de maatschappij.

Hierna werden er diverse workshops gegeven met uiteenlopende thema’s gericht op hoogbegaafdheid. Alle namen hiervan met de onderwerpen zijn te vinden op de website. Hierna werd er met elkaar gegeten en was er een bijdrage van Janneke, een ouder die haar verhaal heeft gedeeld, over hoe onderwijs en hoogbegaafde kinderen soms een ingewikkeld vraagstuk kan geven. Dit leeft bij een hoog percentage ouders met hoogbegaafde leerlingen, er is een behoorlijk aantal leerlingen wat nog niet het aanbod krijgt wat passend is. In het kader van passend onderwijs en alle subsidie die door de overheid gegeven is, zou daar zeker een slag geslagen moeten zijn. De oproep van deze ouders aan leerkrachten, directeuren en bestuurders is: Luister naar ons en help ons om de juiste plek te vinden voor ons kind. Laat dat een oproep zijn voor ons allemaal, dus ook ouders, luisteren naar elkaar en zoeken naar juiste mogelijkheden voor het juiste aanbod  voor hoogbegaafde kinderen. We willen allemaal hetzelfde goed onderwijs voor elk kind, dat vraagt van alle partijen iets. Het zou een mooi voorbeeld voor kinderen zijn hoe we als volwassenen hiermee omgaan en laten zien dat we er voor elkaar zijn! Eigenlijk waren de ronde tafel gesprekken hierop een aanvulling en vooral gericht op ontmoeting met elkaar.

We hebben door de evaluaties gemerkt, dat vooral de ontmoeting een heel wezenlijk onderdeel is, elkaar kunnen spreken en ervaringen uitwisselen. Blijf met elkaar in contact, zoek elkaar op om elkaar scherp te houden, om elkaar te adviseren en om het verschil te maken in het leven van elke leerling en in dit geval de specifieke hoogbegaafde leerling.

Joop de Goede heeft dit 5e symposium georganiseerd in samenwerking met Hanneke Smits, Mirjam Floor en Doortje Wüllschleger. Verder info is te vinden op de website  https://chb-beleid.nl/

 

Gerelateerde blogs

Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer
Inspiratie

Ontmoeting Choochem december 2023

Donderdag 28 december 2023 was er een ontmoeting georganiseerd vanuit Choochem. Een event waar ik altijd weer naar uitkijk. Meestal probeer ik de rit er ...
Lees meer