Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len. Afgelopen jaar was het symposium HB22 op 12 mei, in Barneveld.

Een kleine terugblik
De drie kernwoorden: ‘zien’, ‘begeleid’ en ‘verbind’ stonden centraal in de hoofdlezing. Alles in het teken van de overgang van hoogbegaafde leerlingen van het PO naar het VO. Hoe kunnen we alle kennis die er nu is rondom hoogbegaafdheid verbinden met elkaar, zodat er een goede, warme overdracht plaatsvindt. Hoe krijgt de hoogbegaafde leerling hier zelf een centrale rol in? Wat kunnen we op de basisschool aanbieden op het gebeid van zelfkennis en welbevinden (het zogenoemde zijnsluik van Kieboom) , waardoor er een stevige basis ontstaat en de leerling met voldoende zelfkennis en zelfvertrouwen de stap naar het VO kan maken. Hoe ontvangen we de hoogbegaafde leerling op het VO? Welke voorzieningen creëren we, waardoor er in de eerste weken genoeg veiligheid ontstaat en de leerling verder kan bouwen op alles wat er aangereikt is op de basisschool. Hoe kunnen we als PO en VO met elkaar samenwerken, samen de kosten dragen om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze getalenteerde leerlingen, zodat zij met hun talenten kunnen bijdragen in de maatschappij.

Hierna werden er diverse workshops gegeven met uiteenlopende thema’s gericht op hoogbegaafdheid. Alle namen hiervan met de onderwerpen zijn te vinden op de website. Hierna werd er met elkaar gegeten en was er een bijdrage van Janneke, een ouder die haar verhaal heeft gedeeld, over hoe onderwijs en hoogbegaafde kinderen soms een ingewikkeld vraagstuk kan geven. Dit leeft bij een hoog percentage ouders met hoogbegaafde leerlingen, er is een behoorlijk aantal leerlingen wat nog niet het aanbod krijgt wat passend is. In het kader van passend onderwijs en alle subsidie die door de overheid gegeven is, zou daar zeker een slag geslagen moeten zijn. De oproep van deze ouders aan leerkrachten, directeuren en bestuurders is: Luister naar ons en help ons om de juiste plek te vinden voor ons kind. Laat dat een oproep zijn voor ons allemaal, dus ook ouders, luisteren naar elkaar en zoeken naar juiste mogelijkheden voor het juiste aanbod  voor hoogbegaafde kinderen. We willen allemaal hetzelfde goed onderwijs voor elk kind, dat vraagt van alle partijen iets. Het zou een mooi voorbeeld voor kinderen zijn hoe we als volwassenen hiermee omgaan en laten zien dat we er voor elkaar zijn! Eigenlijk waren de ronde tafel gesprekken hierop een aanvulling en vooral gericht op ontmoeting met elkaar.

We hebben door de evaluaties gemerkt, dat vooral de ontmoeting een heel wezenlijk onderdeel is, elkaar kunnen spreken en ervaringen uitwisselen. Blijf met elkaar in contact, zoek elkaar op om elkaar scherp te houden, om elkaar te adviseren en om het verschil te maken in het leven van elke leerling en in dit geval de specifieke hoogbegaafde leerling.

Joop de Goede heeft dit 5e symposium georganiseerd in samenwerking met Hanneke Smits, Mirjam Floor en Doortje Wüllschleger. Verder info is te vinden op de website  https://chb-beleid.nl/

 

Gerelateerde blogs

Actueel

Focusgroep – groepsgericht aanbod hoogbegaafde thuiszitters

HB Coach Jezelf (in ontwikkeling) | Sovee Wat als hoogbegaafde jongeren die thuiszitten elkaar kunnen ontmoeten in hun eigen regio? Waar zouden ze het over hebben? Wat …

Lees meer
Inspiratie

Hulp vragen…? Ik ben niet gek!

Als je geen hulp nodig hebt, dan vraag je het niet. Stel dat dit jaren lang het geval is en er komt plots een moment …

Lees meer
Inspiratie

Snel en veel denken

Hoogbegaafde jongeren hebben ruimte nodig om vragen te kunnen stellen   In ‘De Waarheidsvriend’, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, van 16 maart 2023, …

Lees meer
Inspiratie

Verborgen talenten – een interview

Weg met het label ‘hoogbegaafd’, op naar individuele oplossingen voor kinderen met talent die vastlopen in het reguliere onderwijs, vindt ontwikkelingspsycholoog Lianne Hoogeveen. De afgelopen …

Lees meer
Actueel

Nikolaas Sintobin op Choochem symposium over “Waarheid en geloven”

Wat is juist? Wat is onjuist? Wat is waarheid? Waar geloof je in? Hoe verhoudt geloof en waarheid zich in de tijd waarin we nu …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Stilte in de kerk

Toen ik zocht naar een passende illustratie bij dit blog, kwam ik deze plaat van paarden tegen. Het laat precies de inhoud van dit blog …

Lees meer
Persoonlijke verhalen

‘Ik ben dichterbij mezelf gekomen’

Margreet komt er op haar 40e achter dat ze hoogbegaafd is. Margreet Visser (42) heeft zich altijd een beetje anders gevoeld dan haar leeftijdsgenoten. Wanneer …

Lees meer
Actueel

Symposium ‘Geloven & Waarheid’: sprekers en programma

Op 11 maart 2023 organiseert Choochem een Symposium over het thema: ‘Geloven & Waarheid’. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden. Hieronder vind je …

Lees meer
Actueel

Radiogesprek over hoogbegaafdheid, autisme, diabetes, kenmerken, geloof, testen en nog veel meer

Een radiogesprek met Dineke van Kooten. Erachter komen dat je hoogbegaafd bent, dat is niet gemakkelijk. Het is een lang en ingewikkeld proces. Dineke van …

Lees meer