Choochem - even voorstellen bestuur Choochem - vereniging voor hoogbegaafdheid vanuit christelijke visie

Even voorstellen: het bestuur van Choochem

Het bestuur van Choochem faciliteert leden en niet-leden in hun zoektocht naar kennis en inspiratie over hoogbegaafdheid. Alle bestuursleden hebben zelf te maken met hoogbegaafdheid, in hun eigen leven of in hun omgeving. Hieronder stellen ze zich aan je voor.

Bart van Toor – voorzitter Choochem

Choochem - Bart van Toor – voorzitter Choochem“Sinds 2020 ben ik voorzitter van Choochem. Daarvoor was ik secretaris en in totaal zet ik me nu al een aantal jaren in voor de vereniging. Ik hou ervan om te verbinden en om die reden kwam ik ook in het bestuur. Om leden met elkaar in contact te brengen.

In het dagelijks leven werk in als gezinsbehandelaar voor een grote zorgorganisatie. Ik werk in de gezinnen, in de thuissituatie. Alle gezinnen waarbij ik werkzaam ben, zijn betrokken geraakt bij de hulpverlening doordat er opvoedvraagstukken liggen. Bijkomend kan het zijn dat er ontwikkelingsachterstanden zijn opgetreden die de opvoeding of de thuissituatie nog meer onder druk zetten.

Ik woon in Bennekom en leef samen met mijn vrouw en 3 kinderen. Samen opvoeden is intensief en brengt dagelijks een hoop uitdagingen met zich mee. Het is mijn passie om mijzelf, mijn vrouw en mijn kinderen ten volle te leren kennen en begrijpen. Opvoeden gaat voor mij niet alleen maar over ‘wat je erin stopt’. Maar ook hoe het kind, wat hij/zij in zich heeft, zichtbaar kan maken.

Ik heb mijn IQ in 2015 laten testen. In mijn coachingtraject werd me duidelijk dat ik kenmerken van hoogbegaafdheid had. Omdat dit zo nieuw voor me was, was ik op zoek naar zekerheid en duidelijkheid. Toen het uit de test inderdaad zo bleek te zijn, was dit pas een eerste om mezelf opnieuw te leren kennen. Het aanpassingsgedrag had ik in zoveel situaties mij eigen gemaakt, dat ik mezelf met moeite kon laten gelden. Het aanpassen heeft me enorm veel opgeleverd, maar ik merk nu vooral dat mezelf zijn, ten volle, eerlijker is naar mezelf en de ander. Mede om die reden is dit ook veel langer vol te houden. Hiervoor heb ik coaching, spiegelbeelden, rust, tijd, goede boeken, fijne vrienden nodig gehad, en nog steeds nodig.”

Bart is te bereiken via bart@choochem.nl

Choochem - Hanna Pol – secretaris ChoochemHanna Pol – secretaris Choochem

“Na omzwervingen bij verschillende opleidingen en in het bedrijfsleven, kwam ik er in 2015 vrij onverwachts achter dat ik kenmerken van hoogbegaafdheid heb. In mijn zoektocht naar identiteit en zingeving gaf dit de nodige antwoorden. Toch kwam er nog een burn-out aan te pas voor ik het roer echt omgooide.

In de afgelopen jaren heb ik het leven als met kenmerken van hoogbegaafdheid leren waarderen en omarmen. Vanuit die wetenschap heb ik nieuwe keuzes gemaakt voor opleiding en werk. In 2020 ben ik gestart met Zinstap, mijn eigen praktijk voor wandelcoaching en pastorale begeleiding. Hierin komen verschillende passies samen: wandelen in de natuur, beleven van stilte en het begeleiden van mensen met zingevingsvragen.

Vanuit mijn eigen expertise hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren als bestuurslid van Choochem, met name op het onderwerp kerk en geloof. Daarnaast ben ik sinds 2020 actief als secretaris van Choochem.

Rond hoogbegaafdheid kun je soms behoorlijke worstelingen ervaren. Dat heb ik zelf tijdens mijn zoektocht meegemaakt, maar ik zie het ook in mijn directe omgeving. Soms kan je het gevoel hebben dat onderwijs en kerken en geloofsgemeenschappen niet altijd aansluiten bij de behoeften en beleving van jou, als mens met kenmerken van hoogbegaafdheid. Hoe mooi is het, als dit wel zo is en je als mens op steeds meer plekken in je leven tot bloei mag komen, mét je hoogbegaafde kenmerken! Ik vind het gaaf om daar samen met bestuur en leden van Choochem in op weg te gaan, om elkaar daarin te vinden en te op te bouwen.”

Hanna is te bereiken via hanna@choochem.nl

Choochem - Marjan Dijkstra – (leden)administratie en websiteMarjan Dijkstra – (leden)administratie en website

“Geen lid van het bestuur van Choochem ben ik, maar ik beheer en onderhoud de (leden)administratie en verzorg de website van Choochem en ook de Facebookpagina van Choochem. Ook komen mails aan Choochem via mij binnen. De meeste leden van Choochem hebben al wel eens een mail van mij ontvangen, al is het maar de welkomstmail na het aanmelden als lidmaatschap. Inmiddels doe ik deze taak al 8 jaar met veel plezier.
In eerste instantie ben ik hier in gerold om manlief te helpen toen hij secretaris was van Choochem, gaandeweg werd de functie steeds groter. Vanuit ons bedrijf ‘Dijk en Ruimte’ ondersteun ik Choochem nu professioneel.

De eerste keer dat wij in aanraking kwamen met Choochem waren we net beland in het web van informatie dat over je heen stort als je hoort dat je kind hoogbegaafd is. Veel puzzelstukjes vallen op hun plekje. De leraar van onze oudste zoon wees ons op het feit dat het wel eens kon zijn dat het nodig was voor zoonlief om een klas over te slaan.
Door ouders van een vriendje van hem, die ook al een klas had overgeslagen, werden we meegenomen naar een Meet & Greet-avond in Barneveld. Veel avonden en nieuwe – leuke! – contacten volgden, we herkenden zoveel in verhalen van andere mensen.

In de loop van de tijd hebben we veel over hoogbegaafdheid geleerd, ook later in ons gezin liepen we weer tegen hobbels rond hoogbegaafdheid en passend onderwijs aan. Heel anders weer dan bij de oudste, maar toch ook weer veel herkenning bij andere ouders van hoogbegaafde kinderen.

Het blijft interessant om nieuwe informatie over hoogbegaafdheid op te speuren, via Facebook of andere websites. Graag help ik om dit te delen met anderen, die op zoek zijn naar die puzzelstukjes in hun leven, die ze missen.”

Marjan is bereikbaar via:
mdijkstra@choochem.nl
info@choochem.nl

Choochem - Doortje Wullschleger – bestuurslid ChoochemDoortje Wullschleger – bestuurslid Choochem

Hoogbegaafdheid is een thema waar Doortje als onderwijskundige al lang mee verbonden is. Ze heeft diverse functies in het Primair Onderwijs gehad met betrekking tot hoogbegaafdheid. Werkte op verschillende scholen, waarbij ze beleid maakte rondom hoogbegaafdheid en participeert in netwerken rondom hoogbegaafdheid. Al langere tijd is zij werkzaam als onderwijskundige op het MBO en HBO. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk “Dé Basis onder Wijs”.

Doortje deed tijdens haar studie onderwijskunde onderzoek naar de motivatie van hoogbegaafde leerlingen. Onderwijs is haar passie en van daaruit wil ze zich graag inzetten als bestuurslid voor Choochem en neemt daarvoor de portefeuille opvoeding en onderwijs onder haar hoede. Zij wil haar bijdrage leveren als bestuurslid om te verbinden vanuit geloof en onderwijs en hierin voor kinderen, jongeren en volwassen van betekenis te zijn.

Doortje is bereikbaar via doortje@choochem.nl

Choochem - Eline van de Woestijne – bestuurslidEline van de Woestijne – bestuurslid

“Mijn naam is Eline van de Woestijne, ik ben getrouwd met Pieter en samen hebben we drie prachtige kinderen gekregen. Afgelopen jaren ben ik intensief bezig geweest met de vraag wie ben ik, wat is er geweest in mijn leven, welke keuzes heb ik en wat wil ik in de wereld in beweging zetten. Ik heb ontdekt dat ik een verbinder ben, die deuren opent op weg naar herstel, zodat er leven is. Deze roeping neem ik mee in de verschillende rollen die ik heb en het maakt mij dankbaar en blij dit te mogen doen.

Ik ben moeder van drie kinderen die getest zijn, waardoor duidelijk werd dat zij alle drie kenmerken van hoogbegaafdheid hebben. Samen met hen heb ik afgelopen jaren een hele reis doorgemaakt. Stapje voor stapje zijn we gegroeid en heb ik veel geleerd over mijzelf als mens en moeder. Daarover wil ik graag met jullie delen, want wie weet kan jij er je voordeel mee doen.

Het nadeel van mijn snelle brein, die 10 stappen vooruit denkt, allerlei mogelijkheden ziet, veel weet en verbanden legt, is dat ik als moeder te veel aan het doen was. Het gaf mij een vorm van controle, maar het koste mij ook veel energie. Vooral ook omdat het niet het gewenste resultaat opleverde en ik mijn onmacht tegenkwam. Ik heb geleerd dat ik groei niet kan forceren, sommige processen hebben tijd nodig en mogen in rust groeien. Wat ik wel kan doen is er zijn, vragen stellen, begrip tonen, uitdagen, veiligheid bieden, hen helpen zichzelf te leren kennen in relatie met de omgeving en vertrouwen geven. Uiteraard water geven, zorgen voor voeding zodat de juiste ingrediënten aanwezig zijn om te groeien.

Het nadeel van mijn gevoelige brein is dat ik zo kan meevoelen met de worsteling van mijn kinderen, want ik voel hun verdriet en frustratie en ik kom die van mijzelf tegen. Ik ontdekte dat ik daardoor steeds in de positie van reddende ouder kom, voorkomen van pijn en teleurstelling is mijn missie geworden. Maar helaas is dit een proces van falen en heb ik mijzelf een onmogelijke opdracht gegeven.

Ik heb geleerd dat het anders kan. Het begint met het erkennen van pijnlijke of ongemakkelijke gevoelens en erbij stil te staan. Het uithouden bij dat wat er is en het ook weer loslaten om toch verder te gaan met dat wat gedaan moet worden. Hierdoor ontstaat veerkracht, een vaardigheid die essentieel voor het verdere leven. Vanuit een veilige basis mijn kinderen uitdagen hun weg weer te vervolgen.

Het nadeel van mijn aanvoelende brein en mijn vermogen anderen te lezen is dat ik mijzelf heb aangeleerd dit altijd voor waar te houden. Met als gevolg dat ik gelijk de eerste de beste afslag neem, die van aannames, zenden en duiden. En dat geeft vaak niet het beste resultaat zowel voor mijzelf als de ander. Vertragen en vragen stellen is het sleutelwoord: soms door te checken wat ik waarneem of vragen te stellen waardoor de ander uitgenodigd wordt zichzelf te openen.

Het nadeel van mijn intense complexe brein is dat ik net zoals mijn kinderen intens kan reageren, wanneer zijzelf ook intens zijn. En eerlijk is eerlijk het vuurtje dooft daar niet door, maar wordt alleen maar groter en groter. Ik heb geleerd om te vertragen en om op een later moment, als de rust weer is gedaald, het gesprek aan te gaan.

Het voordeel van mijn (hoogbegaafde) brein is dat ik open sta voor leren, ontwikkelen en verlang naar groei. Dat ik bereid ben naar mijzelf te kijken en dat ik in staat ben vanaf een helicopterview mijzelf bezig te zien. Dat ik in staat ben dat wat ik lees of tegenkom te verbinden met wie ik ben en wat ik doe. Dat ik verbanden kan leggen tussen het één en het ander. Dat ik in staat emoties te voelen en hier woorden aan te geven. Dat ik in staat ben mijn veerkracht te vinden als het mij tegenzit. Dat ik aan het leren ben om in sommige situaties ook focus te houden wanneer de taak dat van mij vraagt. Dat ik aan het leren ben om te vertragen en soms wat meer tijd neem om een beslissing te nemen. Dat ik mijn brede blik en intuïtie in kan zetten wanneer nodig. Ik heb mijzelf afgelopen jaren beter leren kennen en dat heb ik allemaal nodig gehad om te komen waar ik nu sta.

Naast mijn rol als moeder ben ik als coach werkzaam in mijn eigen praktijk Bureau Kleurrijk, waar ik ook mensen coach die zich herkennen in aspecten van hoogbegaafdheid. Het is heerlijk om met hen op reis te mogen zijn, zodat zij steeds meer verbonden zijn met wie zij zijn en gesterkt verder kunnen.

Met veel plezier neem ik deel aan het bestuur van Choochem. In het bestuur neem ik mijzelf mee, ben ik open over dat wat ik meemaak of tegenkom en stel ik mij indien nodig kwetsbaar op. In het bestuur is het heerlijk om samen te werken om zo Choochem naar een hoger plan te trekken.

Het is mijn verlangen een plek te creëren waarin mensen zoals jij en ik kunnen leren en ontwikkelen, zichzelf leren kennen, moed tonen, kwetsbaar durven zijn, om gesterkt deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zodat jij en ik op onze unieke manier kunnen leven en verschil kunnen maken.”

Eline is te bereiken via eline@choochem.nl

Choochem - Foppe Zwikstra – penningmeester ChoochemFoppe Zwikstra – penningmeester Choochem

Foppe Zwikstra is zijn gehele loopbaan actief in de financiële sector. Op dit moment is werkzaam bij een vermogensbeheerder waar vooral pensioen- en verzekeringsgelden worden beheerd.Als vader van een hoogbegaafde dochter kwam hij in 2015 in aanraking met Choochem. Met name de website van Choochem, met alle kennis en informatie over hoogbegaafdheid die daarop te vinden is, was in die begin periode de belangrijkste connectie met de vereniging. Na een aantal jaren ‘gewoon’ lid, is hij in 2018 penningmeester van de vereniging geworden; een rol die goed bij hem past, gezien zijn kennis en ervaring. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn het opstellen van de begroting, het innen van de contributie, het (doen) uitvoeren van betalingen en de financiële verslaglegging.

Foppe is bereikbaar via penningmeester@choochem.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde blogs

Persoonlijke verhalen

Dané vertelt

Dané vertelt over school, hoogbegaafdheid en over geloven. Met Dané ging het niet zo goed op haar nieuwe school. Drie woorden hielpen haar door die …

Lees meer
Actueel

Terugkijken op een gezellige Choochemwandeling!

Ongeveer eens in de drie maanden organiseert Choochem een wandeling om andere (jong)volwassenen te ontmoeten die, op welke manier dan ook, te maken hebben met …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafdheid: leerhonger

Onze oudste dochter is hoogbegaafd. Haar drie grootste basisbehoeften? Slapen, eten, en leren. En dan overdrijf ik maar een beetje  Een bekend spreekwoord zegt: “Een dag …

Lees meer
Persoonlijke verhalen

Marije deelt haar reis: ‘zodat het voor anderen makkelijker wordt’

Wat begon als een zoektocht naar zo veel mogelijk informatie over hoogbegaafdheid om haar eigen zoon te begrijpen en helpen, liep uit in een veel …

Lees meer
Inspiratie

Nog wat opmerkingen over hoogbegaafdheid

De term ‘hoogbegaafdheid in de Bijbel’ moet je met enige terughoudendheid gebruiken omdat de Bijbel geen boek is dat over hoogbegaafdheid gaat. De Bijbel gaat …

Lees meer
Actueel

Wat vind je van onze nieuwe website?

Het begon met een verlangen en is uitgegroeid tot een prachtig resultaat. Wat zijn we trots jou vandaag onze vernieuwde website te presenteren! Ook de …

Lees meer
Choochem - even voorstellen bestuur Choochem - vereniging voor hoogbegaafdheid vanuit christelijke visie
Persoonlijke verhalen

Even voorstellen: het bestuur van Choochem

Het bestuur van Choochem faciliteert leden en niet-leden in hun zoektocht naar kennis en inspiratie over hoogbegaafdheid. Alle bestuursleden hebben zelf te maken met hoogbegaafdheid, …

Lees meer
Inspiratie

Paulus en de worsteling met de waarheid

In het Oude Testament wordt van verschillende personen een vrij uitgebreide beschrijving gegeven. Dat ontbreekt bijna geheel in het Nieuwe Testament. Het is gericht op …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafde kinderen lopen vast op school

Kinderen die hoogbegaafd zijn, lopen nogal eens vast in het onderwijs. Er is lang niet altijd goede lesstof en verdieping voor hen beschikbaar, waardoor ze …

Lees meer