Interview Symposium Onderwijs mét christelijk perspectief

Joop de Goede is als organisator  inmiddels al een paar jaar betrokken bij de organisatie van symposia over hoogbegaafdheid. Daarbij is de christelijke identiteit in verbinding met hoogbegaafdheid een belangrijk uitgangspunt. Het was de bedoeling dat op 19 maart 2020 er weer zo’n symposium zou zijn, maar door de Coronacrisis is deze verplaatst naar 8 oktober. Op 14 oktober 2021 zal er opnieuw een symposium georganiseerd worden. We legden Joop een paar vragen voor.

1. Waarom vind je het belangrijk om het thema Hoogbegaafdheid juist vanuit christelijk perspectief te benaderen?

Omdat het mensbeeld van christenen heel anders is dan dat van anderen en we dus elkaar nodig hebben om onze ‘eigenheid’ naar voren te brengen. Verder stellen christelijke hoogbegaafde leerlingen, vaak op heel jonge leeftijd, doordenkvragen op geloofsgebied. Daarnaast vind ik dat het christelijk onderwijs een taak heeft om catecheten in de kerken te helpen om goede catechisatie te geven aan deze groep jongeren. Dat is vaak niet gemakkelijk.

2. Waar lopen (christelijke) scholen zoal tegenaan als zij recht willen doen aan hoogbegaafde leerlingen?

Ze lopen aan tegen dezelfde zaken als alle andere scholen. We zien leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen en (daardoor) weinig doorzettingsvermogen hebben. Deze leerlingen gaan onderpresteren en/of worden depressief.

Daarnaast lopen scholen tegen organisatorische problemen aan:

· Aanvankelijk enthousiasme (vooral in de onderbouw)

· Projectgelden in het begin

· Na een paar jaar worden schouders moe en is het moeilijk anderen te vinden

· Directies die geen geld meer beschikbaar stellen

· Bovenbouw collega’s die het nut er niet zo van inzien

· Het wiel veelal zelf en opnieuw uit moeten vinden

 

3. Je organiseert regelmatig symposia over dit thema. Wat komt er aan de orde op deze symposia?

In de taakgroep Tijd voor Talent op het Gomarus College in Groningen ontstond behoefte aan dagen van ‘brengen en halen’ rondom hoogbegaafdheid. Van hier uit zijn de symposia vanuit CHB-beleid ontstaan. Op deze symposia komen alle mogelijke onderwerpen ter sprake. Denk bijvoorbeeld aan:

· Nieuwe inzichten krijgen door de inleidingen: vanaf vorig jaar sterk gericht op de samenwerking PO en VO

· Halen en brengen: wat voor de ene school een probleem is, is door de andere al opgelost

· Groeien naar samenwerken met ouders en kerken

· En ik vind het mooi om als broeders en zusters uit verschillende kerken eens samen te komen rond een centraal thema: dan vallen kerkmuren (tijdelijk) weg.

Vanaf vorig jaar spitsen we het geheel toe op de gedachte een christelijke leerlijn hoogbegaafdheid te kunnen opzetten, met als thema’ de verwondering over Gods Grootheid’.

 

4. Heb je een inspirerend voorbeeld vanuit de praktijk van christelijk onderwijs?

Een leerling had slechts een paar lessen per week die nuttig voor hem waren. Hij werd echt ongelukkig van al die nutteloze lessen. Toen hebben we die leerling veel vrijheid gegeven wat be­treft het volgen van lessen en hebben we contact gezocht met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Daarna was het nog wel een leertraject voor de leerling om die nutteloze lessen ook echt niet meer te bezoeken. En in die tijd te werken aan iets wat past bij zijn behoeften. Al met al heeft het geleid tot een betere route door de school met een concreet behaald resultaat op hoog niveau.

Dit gebeurt vaker. Het is dus niet een uniek voorbeeld, maar het kan je als begeleiders de ogen wel openen voor een leerling die rustig en gedisciplineerd het werk doet en toch niet gelukkig is met het schoolse programma. Omdat de leerling een veel diepere behoefte aan leren heeft dan de gemiddelde vwo-er. En dan het vwo kan bieden.

Wat mij betreft: let op signalen van zowel stille als onrustige leerlingen. Wat zeggen ze wel en niet, op welke manier dromen ze weg in de les en op welk niveau hebben ze vragen?

Geschreven door: Berber Vreugdenhil, op Identiteitsplein

Kijk op onze activiteitenagenda voor meer informatie en opgave over het symposium dat Joop de Goede organiseert.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Gerelateerde blogs

Persoonlijke verhalen

Dané vertelt

Dané vertelt over school, hoogbegaafdheid en over geloven. Met Dané ging het niet zo goed op haar nieuwe school. Drie woorden hielpen haar door die …

Lees meer
Actueel

Terugkijken op een gezellige Choochemwandeling!

Ongeveer eens in de drie maanden organiseert Choochem een wandeling om andere (jong)volwassenen te ontmoeten die, op welke manier dan ook, te maken hebben met …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafdheid: leerhonger

Onze oudste dochter is hoogbegaafd. Haar drie grootste basisbehoeften? Slapen, eten, en leren. En dan overdrijf ik maar een beetje  Een bekend spreekwoord zegt: “Een dag …

Lees meer
Persoonlijke verhalen

Marije deelt haar reis: ‘zodat het voor anderen makkelijker wordt’

Wat begon als een zoektocht naar zo veel mogelijk informatie over hoogbegaafdheid om haar eigen zoon te begrijpen en helpen, liep uit in een veel …

Lees meer
Inspiratie

Nog wat opmerkingen over hoogbegaafdheid

De term ‘hoogbegaafdheid in de Bijbel’ moet je met enige terughoudendheid gebruiken omdat de Bijbel geen boek is dat over hoogbegaafdheid gaat. De Bijbel gaat …

Lees meer
Actueel

Wat vind je van onze nieuwe website?

Het begon met een verlangen en is uitgegroeid tot een prachtig resultaat. Wat zijn we trots jou vandaag onze vernieuwde website te presenteren! Ook de …

Lees meer
Choochem - even voorstellen bestuur Choochem - vereniging voor hoogbegaafdheid vanuit christelijke visie
Persoonlijke verhalen

Even voorstellen: het bestuur van Choochem

Het bestuur van Choochem faciliteert leden en niet-leden in hun zoektocht naar kennis en inspiratie over hoogbegaafdheid. Alle bestuursleden hebben zelf te maken met hoogbegaafdheid, …

Lees meer
Inspiratie

Paulus en de worsteling met de waarheid

In het Oude Testament wordt van verschillende personen een vrij uitgebreide beschrijving gegeven. Dat ontbreekt bijna geheel in het Nieuwe Testament. Het is gericht op …

Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafde kinderen lopen vast op school

Kinderen die hoogbegaafd zijn, lopen nogal eens vast in het onderwijs. Er is lang niet altijd goede lesstof en verdieping voor hen beschikbaar, waardoor ze …

Lees meer