Onderzoeken

Choochem - Onderzoeken naar hoogbegaafdheid

ONDERZOEKEN

Er bestaat helaas nog geen eenduidige wetenschappelijke definitie van hoogbegaafdheid. Wel zijn er de laatste jaren allerlei onderzoeken gedaan, en praktische modellen en definities geformuleerd. In dit thema vind je meer achtergrondinformatie en onderzoeken over hoogbegaafdheid.