Kennisbank

Tijdschriften rond hoogbegaafdheid

Er zijn verschillende tijdschriften die interessant zijn voor de doelgroep: mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid, hun omgeving en begeleiders.

Hier vindt u verschillende tijdschriften:

  • Talent: onafhankelijk tijdschrift voor hoogbegaafde kinderen.

Dit tijdschrift – over hoogbegaafde kinderen – richt zich op ouders en begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen. Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie waarmee hoogbegaafde kinderen op een plezieriger manier hun schoolcarrière kunnen doorlopen. Talent verschijnt om de twee maanden .

In Talent leest u over de successen, de mislukkingen, de mensen en de knikkers. In Talent leest u niet alleen over scholen in real life, ook over virtuele en digitale scholen op internet. Of over scholen in het buitenland, over giftedness en douance. Door globalisering en toenemende concurrentie groeit de ruimte voor uitblinkers wereldwijd en klinkt de roep om adaptief onderwijs luider dan ooit. Talent volgt de politieke verwikkelingen rond beter onderwijs voor begaafden op de voet en zoekt uit of ook de Nederlandse minister wel boter bij de vis doet.

In Talent lees je zesmaal per jaar de ervaringen, opgetekend door professionele journalisten. Je leest over hun fouten, hun oplossingen, hun successen. In Talent vind je bijdragen van deskundigen, opiniërend of beschouwend, vernieuwend, verrassend en diepgaand. En in Talent lees je verhalen van de grootste ervaringsdeskundigen: de kinderen zelf.

  • Gifted@248: tijdschrift over hoogbegaafdheid

Uitgeverij 248media (www.248media.nl) heeft een reeks boeken over hoogbegaafdheid uitgegeven. Sinds 2013 geven ze ook een tijdschrift over hoogbegaafdheid uit; “Gifted@248”. Voor een online exemplaar van het eerste nummer zie http://issuu.com/248media/docs/gifted_248_herfst_2013.