Kennisbank

Ben ik in beeld? (H)erkenning voor beelddenkende kinderen, hun ouders en leerkrachten

Titel: Ben ik in beeld? Herkenning voor beelddenkende kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Auteur: Marion van de Coolwijk en Wendy Lammers van Toorenbrug. Met illustraties van Juliette de Wit.
Uitgever: Uitgeverij Lannoo.
ISBN 9789401407946.


Veel hoogbegaafde kinderen lopen niet alleen vast in het onderwijs vanwege een gebrek aan uitdaging, maar ook gewoonweg omdat het schoolse leren zo talig is ingesteld. Hoogbegaafde kinderen zijn over het algemeen snelle denkers en dat heeft te maken met hun manier van denken, die veelal in gebeurtenissen, filmpjes en plaatjes plaatsvindt. Dit boek geeft meer zicht op wat beelddenken precies is. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen door middel van taal, maar ook door grappige en duidelijke illustraties. Het boek is daardoor laagdrempelig en aantrekkelijk geworden voor zowel de taaldenker als de beelddenker!

Beelddenken: er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar toch is het een feit dat niet alle kinderen op een gemakkelijke manier via taal leren. Zo gek is dat niet, want ieder mens wordt natuurlijk als een echte beelddenker geboren. De taalontwikkeling komt pas rond de eerste verjaardag op gang. In de loop van de tijd ontwikkelt zich in ieder kind een voorkeur voor taal of beeld. De meeste kinderen kunnen met beide goed omgaan en deze kinderen doen het meestal prima op school. Er is echter ook een groep kinderen, waaronder vermoedelijk veel hoogbegaafden, die enorm beeldend is ingesteld. Voor deze kinderen is school vaak helemaal niet leuk. Automatiseren gaat niet vanzelf: tafels en spellingsregels worden niet of met moeite aangeleerd. In woorden uitdrukken wat je voelt, valt ook niet mee en daarom trekt het kind zich liever terug. Instructies onthouden die mondeling worden gegeven is ook een hele klus.

Helaas wordt er in het onderwijs nog maar weinig rekening gehouden met deze groep kinderen. En dat terwijl er zoveel manieren zijn om deze kinderen te helpen bij het leren. In het boek worden talloze tips gegeven, van zingend de tafels aanleren tot het leren van geschiedenisfeiten door middel van stripboeken. Als deze tips ook in het onderwijs meer zouden worden toegepast, zouden de kwaliteiten van beelddenkers gemakkelijker naar voren kunnen komen. Want beelddenken heeft tenslotte ook heel veel voordelen. Beelddenkers zijn creatief en associatief, ze hebben een goed ruimtelijk inzicht, kunnen goed observeren en verbanden leggen en zijn erg sensitief ingesteld. Het is mijn wens dat veel ouders, leerkrachten en kinderen dit boek lezen, zodat er meer kennis komt over beelddenken en de vele tips uit dit boek worden toegepast.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid. Ook voert zij onderzoek uit bij kinderen waarbij beelddenken wordt vermoed.