Kennisbank

De Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs

Titel: De Gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs.
Auteur: Eleonoor van Gerven (red.).
Uitgever: Uitgeverij Leuker.nu.
ISBN 9789463181105.

In De Gids slaagt Van Gerven erin om zeventien specialisten het woord te geven over de belangrijkste aandachtspunten in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze specialisten vertellen allemaal vanuit hun eigen vakgebied en expertise over een onderwerp. Daardoor wordt dit boek een heus naslagwerk voor leerkrachten, IB’ers en anders vakmensen die in het onderwijs te maken hebben met de begaafde leerling.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het met name over de vraag: Hoe herken je een begaafde leerling en hoe breng je zijn onderwijsbehoeften in kaart? Nieuwe inzichten vanuit onderzoek worden naar voren gebracht, zoals het nut van dynamisch testen, het analyseren van toetsgegevens uit het LVS en verschillende profielen van hoogbegaafde leerlingen. Deel twee gaat over de praktijk van het onderwijs en staat vol met goede tips over ontwikkelen van creativiteit, klassenmanagement, het compacten van de stof en de voor- en nadelen van versnellen. Daarin staat de vraag centraal: wat is goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en hoe manage je dat als leerkracht? Deel drie tenslotte gaat over de dubbel bijzondere leerling. Want er zijn ook hoogbegaafde leerlingen met een autismespectrumstoornis, met zwakke executieve functies, met dyslexie, dyscalculie of ADHD. Hoe kun je deze leerlingen stimuleren hun talenten in te zetten maar hen ook voldoende ondersteuning bieden bij hun probleem?

De Gids is een lijvig boek geworden, maar door een heldere inhoudsopgave en structuur kan het goed gebruikt worden. Het hoeft niet als één geheel te worden doorgelezen, maar ik stel me zo voor dat een leerkracht of specialist het uit zijn kast pakt om meer te weten te komen over een specifiek thema waar hij mee bezig is. De prijs is fors, maar dat is te verwachten als zoveel specialisten van naam meewerken aan een boek.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Dotado richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.