Kennisbank

De jonge beelddenker. Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders.’

Titel: De jonge beelddenker. Uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en ouders. 
Auteur: Tineke Verdoes.
Uitgever: Uitgeverij SWP, Amsterdam.
ISBN 9789088504648. 

 
De laatste jaren verschijnen er steeds vaker boeken en artikelen over beelddenken. Dat is toe te juichen, aangezien zo’n 20% van de kinderen in de basisschool een beelddenker is. De belangrijkste kenmerken van deze kinderen? Volgens de schrijfster van dit boek, Tineke Verdoes, is het opvallendste kenmerk dat deze kinderen een heel eigen uitleg geven aan informatie: ‘ze ontwikkelen hun eigen methoden om problemen op te lossen. Beelddenkers leren door doen, ze vinden het heerlijk om zelf uit te vogelen hoe iets het gemakkelijkst gaat. Daarnaast willen kinderen die in beelden denken graag de zin en bedoeling van opdrachten en werkjes weten’. Kenmerken die ook vaak opgaan voor de hoogbegaafde leerlingen! Hoogbegaafdheid en beelddenken gaat dan ook vaak samen en deze leerlingen zijn gebaat bij de zogenaamde ‘top-down benadering’. Laat hen eerst het totaalplaatje zien en geef hen daarna de details en de stapjes.

Tineke Verdoes is erin geslaagd om een zeer informatief, maar ook praktisch boek te schrijven voor een ieder die te maken heeft met de opvoeding van en het onderwijs aan jonge, beelddenkende kinderen. Met name voor veel leerkrachten is het soms nogal vaag hoe je het beste kunt aansluiten bij de leerstijl van deze groep kinderen. Toch is het heel belangrijk dat dit gedaan wordt, met name in groep 2 en 3 als het lees- en rekenonderwijs op gang komt. Veel hoogbegaafde, beelddenkende kinderen leren onvoldoende automatiseren en dit geeft problemen in de daarop volgende jaren op school. Dit boek geeft veel ideeën en praktische handvatten. Om goed te leren lezen bijvoorbeeld: heeft u wel eens van etalagelezen, puntlezen en echolezen gehoord? Ook het verwerven van getalsbegrip, het gebruik van de hoeken in de kleuterklas (maar ook in groep 3) en het omgaan met prikkels in de klas komt uitgebreid aan de orde. Ook ouders van deze sensitieve, beelddenkende kinderen kunnen er veel uithalen voor de opvoeding thuis. Een jong beelddenkend kind heeft vaak een zeer gevoelige kant. Het bieden van overzicht in bijvoorbeeld de speeltuin, een uitgebreid bedritueel om de dag te verwerken en het doen van ontspanningsoefeningen kunnen daarbij goed helpen.

Het boek is mooi vormgegeven met prachtige foto’s en en leuke plaatjes. Ook op deze manier wordt aangesloten bij de beelddenkende lezer. Een aanrader dus, dit boek. Het is mijn wens dat het veel gelezen wordt, zodat er meer bekendheid komt over het onderwerp en deze groep kinderen onderwijs en begeleiding krijgt die bij hen past. Op deze manier kunnen ze hun prachtige talenten en gaven ten volle ontwikkelen!


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.