Kennisbank

De kleine Hoogbegaafdheid voor dummies

Titel: De kleine Hoogbegaafdheid voor dummies
Auteur: Janet van Horssen-Sollie
Uitgever: BBNC uitgevers, Amersfoort 2020
ISBN: 978-90-453-5694-5
Te koop via: https://www.ihbv.nl/webshop/

Samenvatting

De kleine Hoogbegaafdheid voor dummies, is een klein en handzaam boekje. Qua opzet hetzelfde als alle ‘dummies’ boeken. Het doel van de schrijfster is om door middel van dit boekje met een andere bril naar ‘Hoogbegaafdheid’ te kijken. Het is een mooie aanvulling qua boekje over hoogbegaafdheid, omdat het in het kort heel veel behandelt wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en de schrijfster schuwt de vooroordelen hierin niet.

Het boek
Het boekje is beschreven met als doel om anders naar Hoogbegaafdheid te kijken.
In tien hoofdstukjes wordt hoogbegaafdheid in perspectief van de levensloop uiteengezet . Dit geeft een heldere en overzichtelijke structuur. De vooroordelen die er bestaan rondom Hoogbegaafdheid wordt beschreven, alsmede het woord ‘Hoogbegaafd’ wordt ter discussie gebracht. Een discussie die mijns inziens verder gevoerd zou mogen worden en meer gericht zou mogen zijn op talent. Het beschrijven van DSM-gerelateerde diagnoses als ADHD, ODD, geeft ook hier aan dat er sprake zou kunnen zijn van een ‘psychisch’ lijden rondom Hoogebegaafdheid. De schrijfster beschrijft duidelijk dat vaak onterecht een etiket geplakt wordt op iemand met kenmerken van Hoogbegaafdheid.

Kinderen met de kenmerken van hoogbegaafdheid hebben een asynchrone ontwikkeling, dit betekent dat zij cognitief zeer snel ontwikkelen, maar dat andere delen van de ontwikkeling leeftijd gerelateerd kunnen zijn. Het één loopt dus voor op het ander. Hierdoor kan iemand zich anders en onbegrepen voelen. Een gezonde ontwikkeling is essentieel voor ieder mens, waardoor er een basis van zelfvertrouwen ontstaat, autonomie en eigen initiatief (Erikson) om zo tot zelfontplooiing te komen. Voor iemand met de kenmerken van hoogbegaafdheid is dit echter geen vanzelfsprekendheid, het anders ontwikkelen is vaak een levenslange zoektocht. Dit wordt eigenlijk in elke levensloopfase beschreven in dit boekje. Er is aan veel aspecten van hoogbegaafdheid gedacht. Wetenschappelijk inzicht rondom de theorie van Dabrowski en Kieboom hadden wat mij betreft ook genoemd en beschreven mogen worden. De heldere structuur zorgt ervoor dat het boekje goed te lezen is en men in een kort tijdsbestek kan weten wat het inhoudt voor iemand om ‘Hoogbegaafd’ te zijn.

Conclusie
Een helder uiteengezet boekje rondom hoogbegaafdheid. In een notendop is hoogbegaafdheid uiteengezet vanuit de structuur van de levensfasen. Diepgang kan hierin niet gegeven wordt, het is echt een overzicht, vanuit een bepaalde structuur, waarbij de schrijfster de lezers aanzet om met een andere bril naar hoogbegaafdheid te kijken.

Doortje Wüllschleger

Bestuurslid Choochem