Kennisbank

De Kus van Dabrowski

Titel: De kus van Dabrowski
Auteurs: C. van Kamp- Schöller
Uitgever: Manteau/ Standaard uitgeverij nv
ISBN: 978-90-223-3698-4

Samenvatting
De schrijfster neemt ons mee in haar levensverhaal, terwijl haar moeder stervende is. Ze zoekt naar antwoorden in haar leven als bastaardkind, als kind wat er niet mocht zijn. Terugkijkend op het leven van haar moeder en haarzelf, de complexe relatie die ze hadden. Wat gebeurt er veel in een mensenleven en wat wordt dat herbeleefd op cruciale momenten. De lezer wordt stap voor stap verder meegenomen in de levensloop van de schrijfster en de complexe relaties waar ze mee te dealen heeft in haar leven, waarbij ze uiteindelijk stuit op de “Theorie van de Positieve Desintegratie’ van Dabrowski.

Het Boek
De schrijfster zit naast het bed van haar stervende moeder. Ze beschrijft dit proces zeer nauwgezet, waardoor je er als lezer helemaal inzit en het als het ware meebeleefd. Tijdens dit stervensproces komen er vele fragmenten voorbij aangaande het leven van haar moeder en het leven van de schrijfster zelf. Het was een complexe relatie die zij hadden en toch onlosmakelijk verbonden op een bepaalde scheve manier. Niet gewenst, niet geliefd, geen raad wetend met de situatie, allen zoekend naar, ja waarnaar? Waarom? De vragen blijven, niet overal is een antwoord op. Toch doet de schrijfster een ontdekking en vindt in de kast van haar moeder het boek over de ‘Theorie van de Positieve Desintegratie’ van Dabrowski, iets wat haar leven in perspectief zet, wat haarzelf aan het denken zet over emotionele groei. Pijn en lijden kan ook positief zijn, kan groei geven in je leven. Ze probeert woorden te geven aan deze theorie en het in verhaalvorm met de fragmenten uit haar eigen leven te beschrijven. Als je de theorie niet kent is het ingewikkeld om het goed te kunnen volgen, maar in elk geval raak je er als lezer mee bekend. Waarna je altijd kunt overwegen er meer van te gaan lezen. Dit boek kan in elk geval een aanzet geven om er meer van te leren en te lezen.

Conclusie
Dit boek zet ons stil bij de eindigheid van het leven en wat er in een mensenleven allemaal gebeurt, wat een pijn en lijden er kan zijn. En aan de andere kant ook de emotionele groei die je als mens kunt doormaken. Een verhalende kennismaking met de ontdekking van de “Theorie van de Positieve Desintegratie” van Dabrowski. Het boek is vooral geschikt voor geïnteresseerden rondom hoogbegaafdheid en de Theorie van de Positieve Desintegratie. Zij kunnen zich er eventueel mee identificeren en kunnen lezen welke emotionele pijn je kunt lijden om innerlijk te groeien en waarom dit positief kan zijn.

Doortje Wüllschleger

Bestuurslid Choochem