Kennisbank

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Titel: Een andere kijk op hoogbegaafdheid. 
Auteur: Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar.
Uitgever: Uitgeverij SWP.
ISBN 9789088505591.

Hoewel dit boek veel dingen over hoogbegaafdheid vertelt, die in tal van pas verschenen boeken zijn beschreven, zou ik dit boek toch aanraden aan mensen die graag een beter beeld willen krijgen van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk inhoudt. De vorm is verfrissend en helder, de aanpak origineel. De formule op de voorkant valt bijvoorbeeld al meteen in het oog. De schrijfsters van het boek benaderen hoogbegaafdheid als ‘een (zeer)hoge mate van alertheid (A), op zowel cognitief (c), gevoelsmatig (g) als zintuigelijk (z) vlak. Deze alertheid uit zich in vele vormen: het stellen van honderden vragen (v), een creatief idee (i), een heftige emotie (e), een hoge lat (h)…’

In het boek wordt veel aandacht gegeven aan het zogenaamde ‘zijnsluik’ van hoogbegaafden. De cognitieve alertheid, het steeds openhouden van alle opties, kost veel energie. Prikkels worden zeer intens ervaren en dit zorgt voor creatief denken, intens genieten en een groot gevoel voor zelfreflectie. Aan de andere kant betekent dit ook het heftig uiten van emoties, angsten en eenzaamheid. Aan de orde komt – zeer terecht – het stellen van misdiagnoses bij hoogbegaafden, denk aan de overlap van symptomen van ASS en die van hoogbegaafdheid.

Een hoofdstuk over het testen van hoogbegaafden en de waarde van de IQ-score kan niet ontbreken, waarin ook de mythe van de verbaal-performaal kloof aan de kaak wordt gesteld. Een hoofdstuk over de ideale leeromgeving voor hoogbegaafden benadrukt het belang van het geven van ruimte aan hoogbegaafde leerlingen en het leggen van echt contact met deze leerlingen. Alle hoofdstukken zijn doorspekt van praktijkvoorbeelden en waardevolle tips voor zowel de hoogbegaafde zelf als voor de ouder en de leerkracht.

Het is fijn dat er boeken als deze op de markt verschijnen, zodat er goed kennis wordt genomen van wat hoogbegaafdheid echt inhoudt en het karikatuur niet steeds wordt bevestigd. Een boek dat duidelijk met liefde is geschreven. Dat blijkt uit de slotwoorden van de schrijfsters: ‘De zoektocht van veel hoogbegaafden naar de zin van het leven, van hun eigen leven, start in hun hoofd. Nadenken: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat moet ik doen? Wat zal ik doen? Wij hopen dat we met dit boek ook de weg naar jouw hart hebben geraakt. Je mag er zijn, precies zoals je bent’.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.