Kennisbank

Kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Door in de onderbouw van de basisschool tijd en aandacht te besteden aan de instroom van nieuwe kleuters. Meestal is een combinatie van beschikbare gegevens, verkregen via oudergesprekken en/of door observatie in de eerste maanden, en een globaal onderzoekje naar enkele aspecten van de cognitieve ontwikkeling, voldoende om de (ervaren) leraar attent te maken op de mogelijkheden van de kinderen. Uitgebreid testen is dan niet nodig en ook niet wenselijk, omdat je hooguit kunt spreken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het is wel een vereiste om de instromende kleuters te screenen, binnen de eerste drie maanden! Na drie maanden heeft er namelijk al aanpassingsgedrag plaatsgevonden. Dat aanpassingsgedrag vertroebelt de observatie.

Een aantal kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:

  • Motorisch goed ontwikkeld, al vroeg heel fijne motoriek
  • Uitstekend taalgebruik
  • Treden vaak zelfstandig op
  • Energie en dadendrang zijn sleutelwoorden
  • Uitgesproken interesse voor bepaalde onderwerpen
  • Logisch redeneren, snel begrijpen, vlot toepassen van kennis
  • Eerder toe aan het leren van intellectuele vaardigheden
  • Spel getuigt van creativiteit