Kennisbank

Hondje Veerle

 

Titel: Hondje Veerle

Auteur: Veerle Evers en Chantal Berens

Uitgever: actopia.nl

ISBN: 9789083187402

 

Samenvatting

Dit prentenboek is speciaal geschreven voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. Hoe belangrijk is het wanneer het onderwijs aansluit  bij de leerbehoefte van de leerling. Dit boek geeft weer hoe een kind zich kan voelen, wat het kan denken en welke behoefte een kind in het onderwijs heeft. Mét veel tips voor leerkrachten gezien vanuit de zelfdeterminatietheorie.

Het boek

De eerste vier hoofdstukje zijn getekend en geschreven vanuit het kind. Het gaat hier om heel eenvoudige taal met tekeningen gemaakt door Veerle. Aan het eind van het hoofstukje is dan in beschrijvende taal weergegeven wat de ervaring van Veerle was. Zo krijgt de lezer een inkijkje in de gedachten en gevoelens van een (hoog)begaafde leerling waar het niet zo goed mee gaat. Hierin wordt uitgegaan van de zelfdetermintatietheorie van Ryan en Deci (1985). Deze theorie is niet alleen voor een (hoog)begaafde leerling, maar voor iedere leerling/ mens van belang.

Heel erg  in het kort: deze theorie onderscheid allereerst twee soorten motivatie ‘extrinsieke’ en ‘intrinsieke’. De extrinsieke motivatie krijg je omdat er een beloning of straf tegenover staat. De intrinsieke motivatie komt van binnen uit, je beleefd er plezier aan, hebt interesse voor datgene wat je doet en dat geeft een bepaald gevoel van waarde. Uit onderzoek van Ryan en Deci blijkt dat wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn voor een taak hun welbevinden, presteren en betrokkenheid beter zijn. Tevens geloven zij dat ieder mens beschikt over 3 psychologische basisbehoeften, ‘competentie’, ‘verbondenheid’ en ‘autonomie’.

In dit boek worden tips gegeven voor de leerkrachten vanuit deze drie basisbehoeften, met subaspecten. Vervolgens wordt weergegeven wat de specifieke leerbehoefte van de leerling kan zijn en hoe de leerkracht hiervoor zou kunnen doen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze leerbehoefte. Zo ziet dit er dan in tabelvorm heel overzichtelijk uit.

Basisbehoefte Subaspect Leerbehoefte leerling Leerkracht kan doen
Competentie Begeleiding Duidelijke uitleg en instructie Duidelijke uitleg en instructie geven

Beschikbaar zijn om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

 

Conclusie

Wat mij betreft is dit een boekje voor elke leerling (hoog)-begaafd of niet. De zelfdeterminatietheorie gaat er vanuit dat ieder mens beschikt over 3 psychologische basisbehoeften. Het is waardevol als een ouder, leerkracht, werkgever, enz. een klimaat weet te scheppen waar er oog is voor deze 3 basisbehoeften, waardoor er optimale resultaten bereikt kunnen worden. Dit boekje draagt bij aan deze kennis en daarvoor kunnen we Veerle absoluut bedanken. Wat knap dat zij haar ervaring durft door te geven en daarin kwetsbaar durft te zijn, ook daarin is zij een groot voorbeeld voor velen van ons.

Doortje Wüllschleger

Bestuurslid Choochem