Kennisbank

Hoogbegaafde senioren

Titel: Hoogbegaafde senioren
Auteur: Onder redactie van Noks Nauta & Ine Schouwstra
Uitgever: Gompel & Svacina BV
ISBN:9789463712071,
te bestellen via: https://ihbv.nl/webshop

Samenvatting
In dit boek staat de doelgroep ‘Hoogbegaafde senioren’ centraal. Een mooie eerste aanzet voor deze doelgroep. Het boek is een weergave tussen theorie en praktijk. Het kan verhelderend zijn voor mensen die op latere leeftijd erachter komen dat ze hoogbegaafd zijn, situaties uit hun leven kunnen plaatsen en nog verder aan de slag kunnen met existentiële vraagstukken. Tevens is het een bruikbaar boek voor familieleden en zorgmedewerkers om te leren herkennen wat er leeft onder deze doelgroep, hoe met de mensen om te gaan en hoe met dementie en hoogbegaafdheid om te gaan.

Het boek
Centraal staat de ‘hoogbegaafde senior’. De auteurs nemen de lezer mee aan de hand van zowel theorie als praktijk en hebben hierbij gebruik gemaakt van verschillende theorieën en wetenschappelijke inzichten om zo de praktijksituaties te kunnen onderbouwen. Het Delphimodel nemen ze als uitgangspunt, waar vanuit zij de definitie ’hoogbegaafdheid’ omschrijven. In dit boek staan de levensfasen “Actualizers’ en ‘Cruisers’ centraal uit het model ‘levensloop van hoogbegaafden’ door Fiedler (2015) ingedeeld op basis van onderzoek van Erikson. Op deze leeftijd is het kenmerk ‘autonomie’ nadrukkelijk aanwezig en goed voor kinderen/ kleinkinderen/ andere familieleden en zorgmedewerkers om hier rekening mee te houden. Dit kan een wezenlijk verschil maken in de begeleiding en zorg voor hoogbegaafde senioren, waardoor er tot op hoge leeftijd recht gedaan wordt aan wie ze zijn. Diverse thema’s komen aanbod. Er zijn wel erg veel citaten die aangehaald worden, waardoor het prettig is wanneer je zelf veel voorkennis van het onderwerp hebt. Daarnaast is het niet alleen een boek over hoogbegaafde senioren, maar ook een boek voor hoogbegaafde senioren. Er wordt een stuk gewijd aan belangrijke denkers, waarbij zingeving behoorlijk uitgediept wordt. Het geeft ontzettend veel informatie vanuit een wel erg breed perspectief.

Conclusie
Een hele mooie en goede eerste aanzet voor de ‘hoogbegaafde senior’. Je moet behoorlijk thuis zijn in ’hoogbegaafdheid’. Er komt heel veel voorbij, waardoor je als lezer behoorlijk breed georiënteerd moet zijn en moet beschikken over kennis om alles te kunnen interpreteren. Het is prettig wanneer je al te maken hebt (gehad) met deze doelgroep om je goed in te kunnen leven. Afsluitend staan er praktische aanbevelingen in, waardoor het een goed bruikbaar boek kan zijn voor zowel de familie als voor de zorg.

Doortje Wüllschleger,
Bestuurslid Choochem