Kennisbank

Hoogbegaafdheid en empathie

Is er een verband tussen hoogbegaafdheid en empathie?

Aan de hand van literatuuronderzoek naar zowel empathie als hoogbegaafdheid werd verwacht dat hoogbegaafden een groter empathisch vermogen hebben dan niet-hoogbegaafden.

Deze hypothese kwam voort uit de bevinding dat 87% van de hoogbegaafden tevens hoog-sensitief is en er een bewezen positief verband bestaat tussen hoog-sensitiviteit en empathie.

In november 2017 hebben Sanne Kleiborn en Nellie Duisterwinkel van het Christelijk Lyceum Delft, een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van het IHBV waarin zij (vermoedelijk) hoogbegaafden vroegen om een vragenlijst in te vullen. Dezelfde vragenlijst is ook afgenomen onder een grote groep niet-hoogbegaafden. Sanne en Nellie onderzochten of er een verband is tussen hoogbegaafdheid en empathie.

Op de website van het IHBV staat een artikel over het verkennende onderzoek naar het verband tussen hoogbegaafdheid en empathie: ‘Verkennend onderzoek: Zijn hoogbegaafden meer empathisch dan niet-hoogbegaafden?’