Kennisbank

How can wellbeing at work and sustainable employability of gifted workers be enhanced?

A&G-psycholoog Patricia van Casteren nam een aantal interviews af onder hoogbegaafde werknemers. In deze interviews zocht Patricia met name naar wat hoogbegaafden waardevol vinden in hun werk. Als deze waarden in je werk worden gesteund, draagt dit bij aan je welzijn. Als je waarden op je werk niet worden gesteund, heeft dit negatieve gevolgen voor jou, zoals frustratie en verdriet. Uiteindelijk heeft dit ook negatieve gevolgen voor de organisatie.

Patricia gebruikt het theoretische model van ‘capability approach’.
De thema’s die uit de interviews tevoorschijn zijn gekomen, bieden concrete aanknopingspunten voor leidinggevenden en HR managers.

Een lezenswaardig artikel

Van Casteren, P.A.J., Meerman, J., Brouwers, E.P.M., van Dam, A. & van der Klink, J.J.L. (2021). How can wellbeing at work and sustainable employability of gifted workers be enhanced? A qualitative study from a capability approach perspective. BMC Public Health (2021) 21:392. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10413-8.pdf