Kennisbank

Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Titel: Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd.
Auteur: Rineke Derksen.
Uitgeverij 248media.
ISBN 9789079603367.

Deze uitgave bevat zowel het boek ‘Gelukkig hoogbegaafd’ als ‘Gevoelig hoogbegaafd’. Het eerste deel gaat voornamelijk over de verschillende kenmerken waaraan je een hoogbegaafd kind kunt herkennen en hoe met deze specifieke uitdagingen om te gaan op school, thuis en in de buitenwereld. Daarbij wordt zeker niet alleen aandacht gegeven aan de cognitieve kant, maar ook aan het zogenaamde ‘zijnsluik’ van hoogbegaafde kinderen. Eén daarvan, de extreme prikkelgevoeligheid die veel ouders bij hun slimme kind ervaren, wordt verder uitgewerkt in het tweede boek over gevoeligheid. Het citaat waarmee deze uitgave opent, is hierbij typerend: ‘Wij kijken en denken en voelen door een vergrootverbreedverdiepingsglas. Meerdimensionaal.’ (Ingrid Oostenenk).

Vooral het tweede boek biedt veel nieuwe informatie, waarover nog weinig in het Nederlands is geschreven. Dit in combinatie met vele praktijkvoorbeelden, die veel herkenning oproepen en gemakkelijk weg lezen. De theorie van de Poolse psycholoog Dabrowski over de vijf gebieden van gevoeligheden (overexitabilties), vormt hierbij de basis. Hij onderscheidde de volgende gevoeligheden: psychomotorisch, zintuigelijk, intellectueel, beeldend en emotioneel. Derkens verhalen over kinderen met deze specifieke gevoeligheden zijn herkenbaar en praktisch. Ze worden alle afgesloten met tips hoe het beste hiermee kan worden omgegaan. Verder wordt er in het boek ook aandacht gegeven aan de misdiagnoses die kunnen voortvloeien uit deze gevoeligheden. Helaas worden veel hoogbegaafde kinderen die psychomotorisch erg gevoelig zijn (beschikken over veel energie, een enorme drang hebben om te bewegen en te praten), bijvoorbeeld onterecht van het stickertje ADHD voorzien..

Het boek bevat een bronnenlijst, maar de schrijfster is niet erg nauwkeurig met het verwijzen naar haar bronnen. Regelmatig vind je in het boek de zin ‘Uit onderzoek blijkt…’ zonder referentie. Ook citeert de schrijfster regelmatig uit eigen werk, met name in het tweede deel, wat niet zo sterk overkomt. Verder is deze uitgave echter een zeer waardevolle bijdrage en zou ik het boek iedere ouder aanraden die meer wil weten over zijn hoogbegaafde en vooral gevoelige kind. Het helpt ouders om hun kind te helpen gelukkig te zijn en zijn hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid als een gave te zien.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.