Kennisbank

Ik en hoogbegaafdheid. Inzicht in jezelf

Titel: Ik en hoogbegaafdheid. Inzicht in jezelf.
Auteur: Natalie van Kordelaar.
Uitgever: Uitgeverij SWP.
ISBN 978 90 8560 598 0. 

Veel hoogbegaafde kinderen ervaren regelmatig het gevoel van anders zijn. Ze hebben andere ideeën over vriendschap, hun interesses komen niet overeen met hun leeftijdsgenootjes en ze kunnen soms erg kritisch uit de hoek komen, wat ook door volwassenen niet altijd begrepen wordt. Het kan dan goed werken om de kinderen een stukje kennis over hoogbegaafdheid mee te geven in combinatie met een paar praktische tips en vragen die hen laten nadenken over zichzelf. Op deze manier kunnen ze zichzelf beter begrijpen en ontdekken dat het niet raar is om je soms anders te voelen. Dit leuke werkboek kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan wat  hoogbegaafdheid precies is en hoe het is om hoogbegaafd te zijn. Een leuk onderdeel vind ik het stuk waarin aan de orde komt of intelligentie vast staat of dat het iets is dat kan groeien door er aandacht aan te geven. Door middel van leuke voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat oefening er wel degelijk toe doet. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat kassajuffrouwen beter waren in hoofdrekenen dan onderzoekers in de wiskunde. Dit soort voorbeelden stimuleren hoogbegaafde kinderen om door te zetten en het nut van hard leren in te zien. Eén hoofdstuk gaat speciaal over hoogbegaafdheid op school. Verveling, onderpresteren en versnellen komen aan bod. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op perfectionisme en faalangst. Het kind denkt na over verwachtingen van anderen en de angst om te mislukken. Door middel van duidelijke pictogrammen wordt aangegeven wanneer een kind een voorbeeld, een tip of extra informatie kan verwachten.

Het boek kan zelfstandig doorgewerkt worden door kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Het bevat veel tekst en de opdrachten zijn vrij talig. Een enkele keer zit er een wat creatievere opdracht in. Het boek kan daarom mijns inziens het beste worden ingezet door het kind stukken uit het boek te laten doorwerken en de opdrachten te bespreken met een ouder of coach.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.