Kennisbank

Kenmerken van hoogbegaafdheid bij een kind

Dit zijn een aantal kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen, om inzicht te krijgen of je je kind hierin herkent (de lijst is verre van compleet, maar geeft wel een redelijk beeld).  Signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid zijn:

 • Perfectionistisch
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Hoogesensitief
 • Kritische instelling
 • Weinig slapen
 • Vroeg lopen, overslaan van de kruipfase (of juist heel laat lopen)
 • Op zeer jonge leeftijd letters en cijfers herkennen
 • Vroeg praten in correcte zinnen en grote woordenschat ( of laat praten en meteen in hele zinnen)
 • Oorzaak-gevolg relaties leggen op jonge leeftijd
 • Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • Het stellen van levensbeschouwelijke vragen en waarom-vragen
 • Uitstekend (fotografisch) geheugen
 • Originele ideeën en oplossingen
 • Snel denken en schakelen
 • Moeite met leren zwemmen, fietsen
 • Gevoel voor humor
 • Zelfstandig/ onafhankelijk
 • Zelfstandig aanleren van lezen en schrijven (en vaak meer
 • onhandelbaar en agressief
 • Niet naar school willen (buikpijn, hoofdpijn)
 • Moeilijk aansluiting vinden met klasgenoten
 • Aanpassen aan de omgeving
 • Er kan een discrepantie zijn tussen het gedrag op school en thuis

Zie ‘kenmerken van hoogbegaafdheid‘ voor de kenmerken van hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Voor meer kenmerken en inzichten kunt je informatie zoeken rondom de modellen die ontwikkeld zijn, want hoogbegaafdheid moet de kans krijgen om te groeien en te ontwikkelen. Hiervoor kun je de volgende modellen raadplegen om hier meer inzicht in te krijgen. Het Triadisch model van Renzulli (1978), het Meerfactorenmodel van Mönks (1995) en het groeimodel van Kieboom en Vendrickx (2017).