Kennisbank

Kleuters die net iets meer kunnen

Titel: Kleuters die net iets meer kunnen. Meer dan 400 tips voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Auteurs: Ann Meersman & Kristin Stroobandt.
ISBN 9789463441230.

Van Vlaamse bodem is een zeer praktisch boek uitgekomen voor iedereen die werkt met kleuters die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Het boek bestaat uit drie delen.

In het eerste deel wordt uitgelegd hoe je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren. Zo zijn daar de cognitieve signalen, zoals de vroege belangstelling voor letters en cijfers. Sommige kinderen leren zichzelf lezen en schrijven aan. Ook in tekeningen zijn vaak al signalen te zien van een voorsprong, zoals het aanbrengen van veel details. Daarnaast laten deze kleuters zijns-kenmerken zien, zoals een goed ontwikkeld geheugen, perfectionisme, het beschikken over veel energie en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Er zijn ook sociaal-emotionele signalen waar te nemen, zoals psychosomatische klachten, problemen met slapen en in een dominante opstelling bij het spelen met andere kinderen.

Het tweede deel van het boek gaat in op begaafdheid in (dis-)harmonie. Het kind kan bijvoorbeeld zeer goed cognitieve vermogens hebben ontwikkeld en aansluiting hebben bij klasgenootjes (sociaal emotioneel), maar niet tot zijn recht komen binnen de klas omdat er weinig nieuws meer te leren en te ontdekken valt. De speel- en leerhouding van dit kind is dan iets om je zorgen over te maken. Andere kinderen hebben vooral moeite om samen te spelen, omdat zij de taal van hun klasgenootjes niet spreken en cognitief al veel verder zijn. Bij hen is de sociaal-emotionele ontwikkeling juist een punt van aandacht.

Na deze heldere verhandeling, is het tijd voor deel drie in het boek. Dit deel neemt het grootste gedeelte in beslag en is zeer praktisch van aard. Aan de hand van de verschillende hoeken in de klas, de bouwhoek, de poppenhoek, de leeshoek enz. worden talloze voorbeelden gegeven om de slimme kleuter uit te dagen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de speelse opdrachten rond het begrip tijd: Wat kun je in één minuut doen? Gebruik een zandloper of een stopwatch. Hoe lang kun je op één been staan? We noteren op een blad gedurende een week hoe lang het duurt voor de hele klas is opgeruimd. Op welke dag hebben we het snelste opgeruimd? Op welke dag hadden we de meeste tijd nodig en hoe kwam dat? Teken een doolhof op de grond en meet met een stopwatch hoe lang het duurt om de weg op te rijden met een driewieler of speelgoedauto… De voorbeelden nodigen kinderen zeker uit om te experimenteren en oplossingsgericht te denken, precies wat slimme kleuters graag doen! Alle voorbeelden zijn ruimschoots geïllustreerd en verduidelijkt met mooie foto’s. Dit boek voldoet aan een behoefte aan praktische inspiratie aangaande het onderwijs aan slimme kleuters en kan mijns inziens niet ontbreken in de kast van ieder kleuterleerkracht!


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Dotado test volwassenen en kinderen op hoogbegaafdheid.