Kennisbank

Luister en zie mij

Stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde leerlingen

Titel: Luister en zie mij. Stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde leerlingen.
Auteur: Annita Smit.
Uitgever: Uitgeverij Leuker.nu.
ISBN 9789461938961.

‘Luister en zie mij!’ is de titel van een warm en praktisch boekje over het voeren van gesprekken met slimme kinderen in een veilige sfeer. Gesprekken waarin de informatie boven tafel komt die je als pedagoog, leerkracht of  coach graag zou willen weten, maar waarin het kind zich niet onder druk gezet voelt om iets te vertellen wat het niet wil. Uniek aan deze manier van gesprekken voeren is dat het door middel van een spel gaat, waarbij het kind zelf bepaalt wat en hoeveel het kwijt wil. Eerst wordt het kind nieuwsgierig gemaakt door het mooie materiaal: een speelbord, dierenfiguren, uitkijktoren en mooie steentjes. Daarna kun je als gespreksleider op een speelse manier zelf de vragen aan de orde laten komen die je van belang acht.

Het boekje geeft een concreet stappenplan van het voeren van een diagnostisch gesprek. Op deze manier wordt inzicht verkregen in het welbevinden, de interesses en de taakaanpak van het kind. Door middel van casus Bart wordt al snel helder hoe zo’n gesprek in de praktijk kan verlopen. Het valt me op dat een gedegen voorbereiding daarbij van belang is, maar ook dat het gesprek een duidelijk plan als vervolg moet hebben. Wat kan er gedaan worden zodat deze leerling groeit in zijn taakaanpak, dat zijn concentratie in de klas verbetert of dat hij zich beter begrepen voelt? Het is fijn als de leerling zich hierin betrokken en gehoord voelt. Het boekje wordt compleet gemaakt met formulieren van gespreksverslagen. Het zou overigens fijn zijn als deze formulieren ook digitaal te verkrijgen zouden zijn.

Ik vind het zelf een nadeel dat het spel niet te koop is, maar dat je het zelf moet downloaden, uitprinten, plastificeren en in doosjes stoppen. Dit is een drempel om het te gebruiken, daarbij ook de hoge prijs van het boekje in meenemend. Toch heeft het materiaal me nieuwsgierig genoeg gemaakt om het te gaan uitproberen in mijn coachingstrajecten.


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.