Kennisbank

Onderpresteren op de basisschool

Titel: Onderpresteren op de basisschool.
Auteur: Saskia Bruyn.
Uitgever: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen.
ISBN 9789023247661.

Het thema van dit boek trok meteen mijn aandacht: onderpresteren. Hoewel dit boek niet persé geschreven is voor deze doelgroep, zullen veel ouders van hoogbegaafde kinderen en de leerkrachten van deze kinderen hun voordeel met het boek doen. Helaas zijn er nogal wat hoogbegaafde kinderen en jongeren die niet laten zien wat ze in huis hebben. Ook bij oudervereniging Choochem wordt vaak advies ingewonnen over dit thema. Veel hoogbegaafde volwassenen blijken er nog steeds de wrange vruchten van te plukken: ze hebben een baan onder hun niveau of erkennen bij zichzelf een gebrek aan doorzettingsvermogen of angst om fouten te maken. De schrijfster van dit boek, Saskia Bruyn, ontdekte dat haar eigen zoon onderpresteerde en schreef vanuit die betrokkenheid een boek. Ze is ervan overtuigd dat de basisschool de plek is waar de signalen van onderpresteren herkend moeten worden, waarna de koe bij de horens moet worden gevat. Dit zou het echte, pervasieve onderpresteren op het voortgezet onderwijs, kunnen voorkomen.

In het boek beschrijft zij vanuit de invalshoek van verschillende theorieën van psychologen, zoals Erikson, Seligman en Bernede oorzaken van onderpresteren. Ze introduceert een model, namelijk de Leercirkel. Deze Leercirkel is ingedeeld in vier verschillende fasen (instructie-, exploratie-, stressfase en hulpvraag). In elk van deze fases kan stagnatie optreden en elke fase vraagt om een eigen aanpak van het onderpresteren. De schrijfster biedt hierbij niet alleen een algemeen kader, maar beschrijft praktische tips voor zowel de ouders als de leerkracht. Daarnaast biedt een website (link naar www.onderpresteren.nl) een ouderschapsstijltest, een test waarmee je kunt zien of je kind een onderpresteerder is en andere interessante informatie. Een praktisch boek voor iedereen die te maken heeft met dit hardnekkige probleem!


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op ouders van (hoog-)begaafde kinderen en hun leerkrachten.