Kennisbank

Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen

Dit artikel is een meta-analyse en een overzicht van internationaal onderzoek uit 2004. Duidelijk is daarbij geworden dat er niet één onderwijsaanpassing bestaat die dit in zijn totaliteit kan bieden voor iedere leerling. Het is daarom van belang dat er binnen een school (of eventueel samenwerkingsverband van scholen) meerdere aanpassingen geboden worden en dat per leerling gekeken wordt welke aanpassingen op welk moment tot de beste resultaten leiden, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen

Meer onderzoeken van Ton Mooij:

Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen