Kennisbank

Onderzoekend leren over identiteit: Typisch Nederlands

Kinderen zijn net wetenschappers. Ze zijn nieuwsgierig, stellen veel vragen en ontdekken de wereld om zich heen door te experimenteren en dingen uit te proberen. Wetenschap staat daarom dicht bij kinderen. Het gaat over vragen stellen en op een gestructureerde manier een antwoord zoeken op een vraag die je hebt. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld over de Nederlandse identiteit. Bron: www.praxisbulletin.nl

Ook in het onderwijs is het mogelijk om kinderen met wetenschap in aanraking te laten komen en de kinderen zelf onderzoek te laten doen naar een wetenschappelijk onderwerp. Als voorbeeld dient in dit artikel een project over de Nederlandse identiteit, gebaseerd op het onderzoek van Lotte Jensen, universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De leerkrachten en kinderen doorlopen het project in zeven stappen (Van Graft & Kemmers, 2007). Hierdoor krijgt een project een heldere structuur. De stappen worden in dit artikel toegelicht met voorbeelden uit het project Typisch Nederlands.

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) schrijft regelmatig artikelen over de didactiek van onderzoekend leren voor het PO en VO.