Kennisbank

Ouders doen ertoe

Titel: Ouders doen ertoe,
Het belang van een goede opvoeding, in het bijzonder voor gevoelige en begaafde kinderen
Auteur: G. van der Veen
Uitgever: 248media uitgeverij
ISBN: 9789079603527

Samenvatting

Een opvoedboek met veel wetenschappelijke inzichten. Het bestaat uit verschillende delen met daarin alle fasen van de ontwikkeling van een kind helder beschreven. Er wordt veel bijgehaald, waardoor het veel aandacht vraagt van de lezer. Ben je echter geïnteresseerd in een boek wat dieper op opvoeding ingaat vanuit wetenschappelijk inzicht dan kun je hier als gevorderde opvoeder of pedagoog zeker inzichten aan ontlenen.

Het boek
Het boek bestaat uit verschillende delen. Deel 1 gaat over het leven van nu. Wat is opvoeden nu precies en uit welke componenten bestaat het? Hoe kun je de ontwikkeling van je kind voorop stellen en hoe kun je het de normen en waarden meegeven die de kansen van een kind vergroten? Een echte opvoedrelatie is de basis en een aanpak van tips en trucs volstaat niet om de ontwikkeling van het kind centraal te stellen, het zijn dan de verlangens die centraal staan. Een kind maakt deel uit van meerdere systemen en is daarmee verbonden met eerdere generatie, wat weer in verbinding staat met de normen en waarden die meegegeven worden. Waarna de brug geslagen wordt naar deel 2 van het boek.

Deel 2 gaat over de ‘goede’ opvoeding, de vorming. Waarden en vaardigheden staan in dit deel centraal. Groeiprocessen zijn verdeeld in drie stappen (Pre-X, X, Post-X) die allen doorlopen dienen te worden, waarin de schrijfster voorbeelden geeft van de ontwikkeling. Welke vaardigheden leer je als ouder nu precies aan bij je kind en hoe leer je dat aan? Welke waarden geef je mee? Daar geeft de schrijfster concrete voorbeelden van en wordt schematisch weergegeven.

In deel 3 staat het blokkentorenmodel centraal en is gebaseerd op het model ‘Spiral Dynamics’. Dit blokkentorenmodel legt uit wat een ‘goede’ opvoeding praktisch gezien inhoudt. Het model geeft in kleuren de ontwikkelingsfasen weer. Als eerste en onderste Paars (0 – 1,5 jaar), Rood (vanaf 1,5 jaar), Bruin (vanaf 6 jaar), Blauw (vanaf 12 jaar), met als laatste en bovenste oranje/groen/geel (vanaf 21 jaar) Elke fase doorloopt een kind door middel van de drie stappen (Pre-X, X, Post-X), waarna het kind de volgende fase kan doorlopen, als ouder pas je de opvoeding hierop aan en probeer je op te voeden op het niveau waar je kind zich op dat moment bevindt.

Als laatste sluit deel 4 af met het kleurenspel. Hier worden de kleuren beschreven en waar deze voor staan in toepassing op de opvoeding. Er schuilt in deze tijd een gevaar in dat kinderen vooral in de kleur oranje (uniciteit van het kind, specifieke talenten die ontwikkeling moeten komen) en groen (eenheid en zorg voor elkaar, de mening van het kind telt) worden opgevoed, waarbij de wil van het kind centraal staat en hier teveel naar geluisterd wordt. Er kan zo een disharmonische ontwikkeling ontstaan, doordat de kinderen specifieke begeleiding nodig hebben bij de diverse kleuren.

In het boek wordt ervan uitgegaan dat er een ‘goede’ opvoeding bestaat, hoe beter de opvoeding, des te gewenster het gedrag van kinderen en des te meer kansen. Het vraagt erg veel van ouders om zo bewust bezig te zijn met de opvoeding en door dit boek te lezen vraag ik me af of de druk niet toeneemt wanneer ouders dit lezen. Het kost het nodige om bij alle leeftijdsfasen zo bewust alles toe te passen. De ontspanning van het opvoeden mist mijns inziens in dit boek.

Conclusie
Het is geen gemakkelijk leesboek, maar meer een opvoedboek vol met wetenschappelijke inzichten. Je moet er echt de tijd voor nemen om alle informatie goed tot je te kunnen nemen en het is ook wel ingewikkeld. Het blokkentorenmodel met als basis ‘Spiral Dynamics’ is echt een ingewikkeld model en vergt aardig wat inspanning en verdieping om het echt goed te kunnen vatten. Daarnaast is het uitgangspunt dat er een ‘goede’ opvoeding bestaat mijns inziens wel een punt van discussie.

Doortje Wüllschleger

Bestuurslid Choochem