Kennisbank

Passend onderwijs voor creatief begaafden

Twaalf tips voor basisscholen

 

Onze ‘collega’ vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen, Pharos,  heeft in hun ledenblad Signaal een artikel geplaatst met daarin tips voor basisscholen, om te voorkomen dat creatief begaafden onderuit gaan op school. Maar ook tips om te repareren, of te herstellen. Onderpresteren en schooluitval liggen op de loer bij deze kinderen.

In dit artikel wordt vooral ingegaan op het voorkómen van schooluitval.

Dit artikel mochten wij met toestemming van Ilse Reijgwart en van de redactie van Signaal overnemen.

Welke ouders herkennen de signalen en hebben wat aan deze tips?
Neem dit artikel gerust mee naar school!

Lees hier het artikel van Ilse Reijgwart: S67-Ilse-12-tips-voor-passend-onderwijs