Kennisbank

‘Passie voor hoogbegaafdheid’

Titel: Passie voor Hoogbegaafdheid

Auteur: Terena Spijker- Kroon

Uitgever: Onderwijs2Go, te bestellen via www.onderwijs2go.nl

ISBN: 9789083228419

Samenvatting
Dit boek is geschreven voor docenten en coaches die hoogbegaafde leerlingen/ studenten begeleiden in het PO, VO, Beroepsopleiding of zelfs werk. Het doel van de auteur is om met dit boek een doorgaande lijn te creëren in de persoonlijke ontwikkeling van mensen met de kenmerken van hoogbegaafdheid, om aan te sluiten bij hun talenten en capaciteiten en om frustratie te voorkomen.

Het boek
Als coach en docent probeer je zo goed mogelijk bij te dragen aan het onderwijs en de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. In dit boek leer je dit door het stellen van vragen waar (hoog)begaafden mee zitten, zodat zij vaardiger worden.

De auteur heeft vanuit haar praktijkervaring veel met ouders en leerlingen gesproken en gehoord waar behoefte aan is. Dit heeft ze meegenomen in de beschrijvingen en dit zo gedifferentieerd mogelijk beschreven. Hierin komt ze veelvuldig de frustratie tegen dat leerkrachten en coaches een gebrek hebben aan kennis en vaardigheden van hoogbegaafdheid, terwijl de inzet en de bereidheid er juist is bij leerkrachten. Met dit boek hoopt de auteur hierin een bijdrage te kunnen leveren, zodat er meer leerlingen/ studenten met de kenmerken van hoogbegaafdheid geholpen zullen worden en hun schoolloopbaan positief doorlopen.

Het boek bestaat uit 7 delen: ‘Talentontwikkeling’, ‘hoogbegaafdheid’, ‘schoolbeleving’, ‘leerontwikkeling’, ‘mentale kracht’, ‘sociale ontwikkeling’ en ‘bijlages’.

Elke deel heeft vervolgens kopjes waarover je met de leerling in gesprek kunt gaan. Het probleem staat beschreven wat de leerling kan ervaren en het doel is ook beschreven. Elk kopje/ onderwerp start met een toelichting, hierin staat beschreven wat een leerling zou kunnen ervaren. Vervolgens ga je met de leerling toe naar het verkennen, ontdekken waar de leerling mee zit en hier wordt vaak ook theoretische achtergrond meegegeven waarover je met de leerling in gesprek kunt gaan. Als laatste worden er gespreksvragen gegeven, waarmee je met de (hoog)begaafde leerling in gesprek kunt gaan.

Het is geen leesboek, maar echt een naslagwerk met ontzettend veel informatie en vragen. Als docent kun je het beste zoeken per kopje/ onderwerp waar de (hoog)begaafde leerling heeft aangegeven in geholpen te worden. Zo sluit je het beste aan bij de behoefte van de leerling en kun je dit boek optimaal inzetten. Niet alles tegelijk behandelen, maar eerst dat wat er het meest noodzakelijk is om deze specifieke (hoog)begaafde leerling te begeleiden.

Wanneer je met dit boek en alle informatie in de praktijk aan de slag gaat, dan kan dit voor de (hoog)begaafde leerling bijdragen aan zelfverzekerdheid, betere zelfkennis, ervaren van geluksmomenten en later de gekregen talenten inzetten in de maatschappij.

Conclusie
Het is een zeer compleet boek gericht op de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen en in de begeleiding hiervan. Een echt handboek en naslagwerk, waarbij alles langs komt waar (hoog)begaafde leerlingen mee te maken hebben. Voor Intern Begeleiders in het PO, zorgcoördinatoren in het VO, kinderpsychologen en ambulant hulpverleners die met (hoog)begaafde leerlingen werken een zeer goed naslagwerk om in de kast te hebben. Het is een mooi resultaat wanneer er door de inzet van dit boek frustratie wordt voorkomen en (hoog)begaafde leerlingen/ studenten een doorgaande lijn in hun persoonlijke ontwikkeling ervaren en positief hun schoolloopbaan doorlopen.

Het boek is te bestellen via www.onderwijs2go.nl

Doortje Wüllschleger

Bestuurslid Choochem