Kennisbank

Situatieanalyse voltijd HB-onderwijs

Op initiatief van samenwerkende directeuren van basisscholen met een voltijd HB-onderwijsaanbod zijn de handen ineengeslagen, vanuit een gedeelde zorg over de complexe situatie van hoogbegaafde kinderen. Voltijd HB-onderwijs biedt een aanzienlijke groep hoogbegaafde kinderen passend onderwijs. Investeren in voltijd HB-onderwijs is investeren in onze kenniseconomie, het voorkomt thuiszitters en heeft bovenal veel impact op het levensgeluk/welzijn van hoogbegaafde kinderen in Nederland

Het probleem
Helaas wordt gemerkt dat onze vorm van onderwijs, die noodzakelijk is in het leven van een aanzienlijke groep hoogbegaafde kinderen, onder grote druk staat.  Onder invloed van de wet passend onderwijs wordt de problematiek van de kinderen die instromen op veel scholen steeds zwaarder. Ook is het voor te veel scholen ieder jaar weer een bestuurlijke of financiële struggle om voldoende plaatsen te garanderen en/of de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Er zijn zelfs scholen die omvallen. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen.  Zij komen thuis te zitten of moeten nog verder reizen om passend (particulier)onderwijs te kunnen volgen. De kansenongelijkheid neemt toe. In alle gevallen wordt de prijs door de kinderen betaald!

Samenwerkende directeuren van scholen met voltijd HB-onderwijs hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een brandbrief opgesteld en aan de betrokken ministers en Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer toegezonden.

Situatieanalyse
Loek Zonnenberg heeft de opdracht gekregen een situatieanalyse voltijd HB-onderwijs in Nederland op te stellen. Deze is als bijlage bij de brandbrief gevoegd. In het uitvoerige rapport en het onderzoek dat Zonnenberg heeft uitgevoerd, wordt onomstotelijk aangetoond dat Voltijd HB-onderwijs bestaansrecht heeft en noodzakelijk is. Wij nodigen u van harte uit dit rapport te lezen! De samenvatting en de volledige versie van het rapport vindt u hier.

Als school, of als betrokkene/ouders kunt u de brandbrief steunen.

Belangenbehartiging
Deze samenwerkende directeuren hopen van harte dat zij op korte termijn met de betrokken ministers en de commissie onderwijs van de Tweede kamer in gesprek kunnen gaan. Op 30 maart 2022 debatteert de commissie onderwijs van de tweede kamer over passend onderwijs. Zij willen bereiken dat de inhoud van de brandbrief wordt besproken in dit debat.

Actuele en meer informatie is te vinden op de website: HBscholen