Kennisbank

Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Dit artikel bevat drie onderzoeken die in 2007 in Nederland zijn gedaan. De gegevens uit de deelonderzoeken 2 en 3 verhelderen dat ‘problemen’ in verband met hoogbegaafdheid in Nederland zich met name vanaf het begin van het primair onderwijs voordoen. Bovendien zijn er duidelijke samenhangen met bepaalde kenmerken van de onderwijssituatie van de betrokken leerlingen: er lijkt sprake van het remmen van de ontwikkeling van deze leerlingen, ofwel ‘gedwongen onderpresteren’.

Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Meer onderzoeken van Ton Mooij :

Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen