Kennisbank

Thuis problemen

Is mijn kind hoogbegaafd?

 

Op school reageert mijn kind anders dan in de thuissituatie. Ik hoor van school terug dat mijn kind een voorbeeldige leerling is, maar thuis heb ik moeite met het gedrag van mijn kind. Bestaat er hierover meer informatie??

Het is handig als u zich eerst verdiept in de algemene verschijnselen van hoogbegaafdheid.

Een bekende indeling qua gedragspatroon en kenmerken is bijvoorbeeld (overgenomen uit ‘Factaal’ informatieboekje Facta 1998)

De niet ‘lastige’ leerling Het ‘probleemgeval’
Attitude: Attitude:
 • sterke motivatie (werkt gedegen, is nieuwsgierig, goed verzorgd huiswerk)
 • spanningsverschijnselen (agressief gedrag, onbeheerst handelen, gefrustreerd zijn)
 • naar ernst neigend (lacht relatief weinig, zondert zich af bij ‘feestjes’)
 • voorkeur voor omgaan met oudere-jaars (gelijk niveau) ook wel docentgericht
 • clown spelen (niet serieus ‘kunnen’ zijn, achter een masker leven, zichzelf overschreeuwen)
 • drang tot perfectionisme (veeleisend voor zichzelf en anderen, eventueel faalangstig)
Symptomen: Symptomen:
 • creativiteit (vindingrijk, muzikaal etc.)
 • abstracte vraagstellingen
 • productief denken, concluderen
 • opvallend woordgebruik, grote taalschat
 • rekenvaardigheid
 • inzicht in relaties en situaties hebben
 • non-acceptatie door leeftijdsgenoten
 • sterk wisselende resultaten (onderpresteren)
 • concentratieproblemen (afdwalen van gedachten, niet stil kunnen zitten)
  desinteresse
 • slecht ontwikkeld handschrift
 • bedwateren (schoolreisjes of thuis)

Veel ideale leerlingen op school ( de niet ‘lastige’ leerling) reageren hun spanningen thuis af. Omdat ze op de situatie op school geen invloed  uit kunnen  oefenen, proberen ze onbewust thuis de situatie naar hun hand te zetten. U helpt het kind er niet mee als u het die ruimte geeft.  Enerzijds wordt er duidelijkheid in het hanteren van de grenzen thuis van u gevraagd. Anderzijds kunt u in een ontspannen situatie als opvoeder proberen helder te krijgen waar voor uw kind de reden van zijn agressie thuis in zit. Het probleem is vaak dat kinderen dat zelf niet ‘bewust’ doen, maar vanuit hun onbewuste gevoel van frustratie handelen. Daarom is het voor hen ook lastig om het naar u toe te benoemen. U kunt hem helpen bij het benoemen van zijn gevoelens door het stellen van open vragen op een moment dat er rust en intimiteit is. Als ouder is het in een gezin een hele kunst om zulke momenten te scheppen.
Het vraagt veel wijsheid van ouders om hierin tussen de klippen door te laveren van teveel ruimte voor het grensoverschrijdend gedrag van het kind en begrip en liefdevolle aandacht voor het kind. Ouders van hoogbegaafde kinderen worden vaak eerder dan andere ouders geconfronteerd met opvoeden en daarmee met zichzelf. Zie bijvoorbeeld:

 • Hans de Vries- Intelligente kinderen een handleiding voor opvoeders ISBN 9026314167
 • James T. Webb e.a.- De begeleiding van hoogbegaafde kinderen ISBN 9023233484

Voor ouders is het een hele opluchting met andere ouders hun onmacht bij het opvoeden te kunnen delen. Het levert veel humor, hilariteit en begrip en relativering op als u met andere ouders van gedachten wisselt op bijvoorbeeld regio-avonden of gespreksochtenden. Ook als u onzeker bent of uw kind hoogbegaafd is, loont het de moeite om u als lid van een oudervereniging aan te melden en uw onzekerheden binnen zo’n groep te delen.

Al doende krijgt u met andere ouders meer zicht op uw handelen en de situatie thuis. U kunt betekenis hebben voor andere ouders en zij voor u. Soms kan u dat professionele therapeutische hulp besparen.

Als de opvoedingssituatie thuis zo uit de hand gelopen is dat uw kind voortdurend het hele gezin om zichzelf laat draaien is het tijd voor professionele ondersteuning. Het is dan haast onmogelijk om zonder hulp van buitenaf dat patroon te doorbreken.  Zoek dan contact met uw huisarts om de verwijsmogelijkheden te bespreken.


Stichting Webb (werken aan de Emotionele Begeleiding van Begaafden), Waterhoen 36, 7423 CR Deventer, tel. 0570-658620 ,

meer info: https://www.stichtingwebb.nl/