Kennisbank

Werken met begaafde leerlingen in de klas

Titel: Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad.
Auteur: Anouke Bakx, Esther de Boer, Maartje van den Brand, Ton van Houters.
Uitgeverij: koninklijke van Gorcum.
ISBN 9789023254416.

Sinds 2014 hebben alle scholen zorgplicht, wat betekent dat zij verplicht zijn alle leerlingen met die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een goede plek te bieden. Dat betekent dat ook hoogbegaafde leerlingen deze plek moeten krijgen. Dit boek helpt leraren, die het toch al druk genoeg hebben met grote klassen en veel handelingsplannen om te begrijpen waar begaafde leerlingen behoefte aan hebben. En dat is zeker niet alleen een plan van compacten en verrijken, maar ook een pedagogische en sensitieve benadering. Het mooie van dit boek is dan ook dat er veel aandacht is voor het ‘zijn’ van hoogbegaafde leerlingen. Aan de hand van de nieuwste onderzoeken en inzichten wordt stilgestaan bij onder andere verhoogde prikkelgevoeligheid, versnelde sociale ontwikkeling en perfectionisme. Hoe kun je als docent een groeimindset bevorderen zodat een leerling die de lat hoog heeft liggen, gaat doorzetten en oefenen gaat zien als een manier om verder te komen? Hoe kun je het beste met een kind met een sterk rechtvaardigheidsgevoel communiceren, zonder steeds in conflict te geraken? En hoe kun je juist de metacognitie (‘het denken over denken’) bij begaafde leerlingen stimuleren?

Dit boek geeft niet alleen vele praktische handvatten voor opbrengstgericht werken met begaafde leerlingen, maar leert leraren vooral ook goed observeren. En dat is mijns inziens het startpunt om met deze kinderen om te gaan: zonder vooroordelen en met een open blik naar een kind kijken en begrijpen wat zijn behoeftes zijn om daar zoveel mogelijk bij te kunnen aansluiten. Dat zorgt ervoor dat een kind zich gezien voelt in zijn eigenheid en dat hij het basisgevoel ervaart dat hij er mag zijn met zijn begaafdheid en de specifieke zijnskenmerken die daarbij horen. Aan de hand van herkenbare casussen wordt de theorie verder ingekleurd. Hierdoor is het boek gemakkelijk leesbaar. Een aanrader voor Pabostudenten en leerkrachten van het basisonderwijs!


Door Willemien Schollaart-Vogel. Willemien is orthopedagoge en heeft haar eigen adviesbureau Dotado. Zij richt zich op hulpvragen rond hoogbegaafdheid door middel van onderzoek en coaching.