Koepel Hoogbegaafdheid – verslag afgelopen periode

Sinds enige tijd stuurt de Koepel Hoogbegaafdheid eens per kwartaal een verslag van haar bezigheden naar het blad van Pharos, Sig (opent in een nieuwe tab)naal.
Vanaf nu brengen wij ook graag de leden van Choochem op de hoogte van onze werkzaamheden.

Daarom eerst een samenvatting van wat er tot nu toe al geschreven is, zodat we voortaan hetzelfde verslag naar alle ouderverenigingen kunnen sturen.

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie verenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland: Pharos, HINT Nederland en Choochem. De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties. De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Het bestuur van de Koepel vindt het belangrijk om minimaal twee keer per jaar met de voorzitters van de verenigingen te spreken, zodat zij op de hoogte blijven van onze activiteiten en wij horen wat er binnen de verenigingen speelt. In oktober 2022 heeft het najaarsoverleg met de voorzitters van Pharos, HINT en Choochem digitaal plaatsgevonden. Op 24 mei 2023 zagen we elkaar live. De voorzitters vertelden over het wel en wee van hun vereniging en wisselden ook ideeën uit hoe je bepaalde dingen kunt aanpakken. Mooi om te zien hoe je elkaar dan op nieuwe ideeën kunt brengen. De bestuursleden van de Koepel vertelden wat de Koepel zo al doet en bij welke netwerken ze allemaal aangesloten zijn. Het is heel goed om zo over en weer uit te wisselen en beter op de hoogte te zijn van wat de anderen doen.

Waar nodig werkt de Koepel Hoogbegaafdheid in het belang van onze doelgroep samen met andere organisaties. Zo is er het project De vele gezichten van hoogbegaafdheid in samenwerking met stichting iQ+, waar aandacht gevraagd wordt voor hoogbegaafden met een migratieachtergrond. Sima Daoud, directeur van iQ+ en Leonieke Boogaard, bestuurslid van de Koepel, geven in het hele land workshops en inspiratiesessies over dit onderwerp op scholen, bij samenwerkingsverbanden, op conferenties en bij allerlei andere instanties die in het onderwerp geïnteresseerd zijn.
Op de website www.velegezichtenvanhb.nl kunt u meer informatie vinden.

De Koepel werkt ook samen met het NTCN ( National Talent Centre of the Netherlands) www.nationaltalentcentre.nl . Vanaf het begin maakt de Koepel deel uit van de Klankbordgroep van het NTCN die twee keer per jaar bij elkaar komt.

Vijf jaar geleden heeft de Koepel Hoogbegaafdheid het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid opgericht www.krhb.nl.  Inmiddels is dat een plek waar ouders 127 professionals kunnen vinden die hen kunnen ondersteunen bij het opvoeden en begeleiden van hun hoogbegaafde kind. Gemiddeld kijken zo’n 700 mensen per dag op de website. Deze professionals hebben een goede opleiding, veel ervaring en doen aan intervisie en nascholing. Op 9 juni organiseerde het KRHB een symposium voor alle ingeschreven professionals.  Ook daar werd het thema hoogbegaafdheid en migratieachtergrond door verschillende sprekers belicht. Zowel in de context van coaching als in die van plusklassen en andere voorzieningen. Dit najaar zullen de eerste professionals aangeschreven worden om zich te herregistreren, waarbij onder andere gekeken wordt of ze de afgelopen jaren voldoende hebben gedaan aan nascholing en intervisie.

Er zijn contacten met andere ouderorganisaties in Europa en de Koepel is ook een Talent Point in het European Talent Support Network www.etsn.eu

Van 31 augustus tot 3 september 2022 was de tweejaarlijkse internationale ECHA conferentie, deze 18e editie was in Den Haag, georganiseerd door NTCN in samenwerking met andere organisaties. www.echa2022.org
Voor het eerst in de geschiedenis van de ECHA-conferenties was er, mede door de Klankbordgroep waar de Koepel deel van uitmaakt, gelijktijdig met de Pre-conference van ECHA2022  op 31 augustus een International Parents Day georganiseerd. Niet eerder was er iets voor ouders tijdens zo’n conferentie. We hopen dat die aandacht voor ouders er ook op de komende conferenties zal zijn.

Last but not least is de Koepel elke twee jaar aanwezig met een stand op Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook in januari 2023 gaven we weer acte de presence en waren er diverse organisaties op het gebied van hoogbegaafdheid aanwezig in onze stand.

Gerelateerde blogs

Actueel

Verslag Koepel Hoogbegaafdheid

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie verenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland: Pharos, HINT Nederland en Choochem. De Koepel ...
Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Passend aanbod

Drieëntwintig dakbalken; twaalf ramen die elk weer bestaan uit acht kleine raampjes (is zesennegentig ramen in totaal); achtenveertig zichtbare orgelpijpen; zeventien rijen banken (gemiddeld elf ...
Lees meer
Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer