Koepel Hoogbegaafdheid – verslag oktober 2023

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie verenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland: Pharos, HINT Nederland en Choochem. De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties. De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Zoals ik eerder schreef was op 9 juni het symposium  van het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid www.krhb.nl. Het thema van deze dag was hoogbegaafdheid met een migratieachtergrond. Net zoals hoogbegaafde kinderen met een bi-culturele achtergrond ondervertegenwoordigd zijn in plusklassen en voltijds HB onderwijs, geldt dat ook voor coachings- en begeleidingspraktijken.

Nadat de voorzitter van het Kwaliteitsregister, Jan Dijkstra, had teruggekeken op de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar en had aangekondigd dat het proces van herregistratie dit najaar zou beginnen, was het tijd voor de workshops.

Sima Daoud (oprichter en directeur van Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid en KRHB) schetsten in hun bijdrage De vele gezichten van hoogbegaafdheid de factoren die een rol spelen bij het vaak niet herkend worden van deze specifieke doelgroep.
Mirjam Najjar (eigenaar Meyis praktijk begaafdheid en specialist hoogbegaafdheid & differentiatie) vertelde in haar presentatie Hoogbegaafdheid kent geen kleur het zeer persoonlijke verhaal van de ontdekking van haar eigen hoogbegaafdheid en hoe haar Marokkaanse roots daar een rol in speelden. Tenslotte was er de bijdrage van Lilian van der Poel (eigenaar XL-leren en gespecialiseerd in het begeleiden van scholen, leerkrachten  en leerlingen) Kwaliteit en kwetsbaarheid van bi-culturele leerlingen over haar ervaringen als plusklasleerkracht op een islamitische basisschool. Al met al een geslaagde middag met veel interactie met het publiek.

Eerder heb ik al verteld over de internationale ECHA conferentie in Den Haag vorig jaar september en over de wens van de Koepel om meer connecties te leggen binnen Europa met andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van ouders van hoogbegaafde kinderen. Een eerste aanzet daartoe was al dat we met een aantal deelnemers uit andere Europese landen waren verenigd in HELP (High European Learning Potential). Met een aantal mensen uit dat netwerk is nu een nieuwe stap gezet waarbij ook de connectie met de ECHA conferentie een rol speelt.

Op de ECHA conferentie vorig jaar werd voorgesteld om SIGS te starten (Special Interest Groups) en die oproep heeft resultaat gehad. Op de algemene vergadering van ECHA op 26 september 2023 bleek dat er al vijf SIGS opgericht zijn. Een van die SIGS is Empowering Families with High Ability Children, waar Leonieke Boogaard als bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid deel van uitmaakt. Andere deelnemers/oprichters van deze SIG komen uit Tsjechië, Italië, Ierland, Engeland, Duitsland, Spanje en Griekenland. De doelstellingen van deze SIG zijn:

– Een ondersteunend netwerk vormen
– Best practices en hulpmiddelen delen
– Het bevorderen van bewustwording en educatie
– Samenwerken met professionals en beleidsmakers

Als SIG mogen we ook een bijdrage leveren op de volgende ECHA conferentie in augustus 2024 in Griekenland. We hopen door onderlinge uitwisseling met al deze landen te voorkomen dat iedereen voor zich het wiel moet uitvinden en te profiteren van ontwikkelingen en inzichten uit andere landen. Op deze manier hopen we ook voortgang te geven aan de bijdrage van en voor ouders op de ECHA conferenties, zoals pas vorig jaar in Nederland voor het eerst gebeurd is.

 

Gerelateerde blogs

Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer
Inspiratie

Ontmoeting Choochem december 2023

Donderdag 28 december 2023 was er een ontmoeting georganiseerd vanuit Choochem. Een event waar ik altijd weer naar uitkijk. Meestal probeer ik de rit er ...
Lees meer