Over Choochem

Choochem is een vereniging voor mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Zij wil vanuit christelijk perspectief mensen ondersteunen in hun zoektocht naar hoogbegaafdheid en hun plek in het leven.

Via dit platform wil Choochem een veilige plaats bieden waar mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid zichzelf beter leren kennen, gelijkgestemden vinden, en kennis en inspiratie opdoen.

“We hebben het verlangen dat jij je gezien voelt.”

De kernwaarden van Choochem

Dit zijn de kernwaarden van Choochem:

Veiligheid: Choochem wil een platform zijn dat veiligheid biedt, waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Verbinding: Choochem heeft een sterk verlangen naar verbinding, dat mensen zich gezien weten en betrokken kunnen zijn.

Hoop: Choochem wil mensen helpen door met een positieve instelling naar soms moeilijke situaties te kijken. Choochem daagt je uit hoopvol op reis te (blijven) gaan, en put daarbij uit het christelijk geloof.

Menselijkheid: Bij Choochem mag je echt mens-zijn. Mens-zijn is bijzonder en uitdagend, het omarmt je talenten en je struggles. Jij mag er zijn, met je echte en eerlijke verhaal.

Moed: Het vraagt moed jezelf te zijn met alles wat je meedraagt. Om verbinding aan te gaan met anderen en om positief en hoopvol te leven. Hoewel het kwetsbaar kan zijn om je hoogbegaafdheid ter sprake te brengen, mag je moed tonen, want samen kom je verder.

Koepel Hoogbegaafdheid

Stichting Koepel Hoogbegaafdheid is een samenwerking tussen de hoogbegaafdheidsverenigingen Pharos, HINT Nederland, en Choochem. De Koepel is landelijk aanspreekpunt voor (overheids)organisaties en richt zich op belangenbehartiging bij onder andere beleidsvorming.


Het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

In 2016 is het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid opgericht. In dit register worden deskundigen van hoogbegaafde kinderen en volwassenen opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die, in samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld, zijn opgesteld.

Het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid wil ouders, leerkrachten, scholen en particulieren op een veilige en makkelijke manier helpen in de zoektocht naar de juiste hoogbegaafdheidsdeskundige.

OP ZOEK NAAR EEN HOOGBEGAAFDHEIDSDESKUNDIGE?

Ben je op zoek naar een specialist op gebied van hoogbegaafdheid? Via de button kom je bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

Het bestuur van Choochem

Het bestuur van Choochem faciliteert leden en niet-leden in hun zoektocht naar kennis en inspiratie over hoogbegaafdheid. Alle bestuursleden hebben zelf te maken met hoogbegaafdheid, in hun eigen leven of in hun omgeving. Hier kun je hun persoonlijke verhalen lezen.

Choochem - Bart van Toor – voorzitter Choochem

Bart van Toor, voorzitter

Choochem - Christijn Snippe - secretaris

Christijn Snippe, secretaris

Choochem - Foppe Zwikstra – penningmeester Choochem

Foppe Zwikstra, penningmeester

Ledenadministratie en website

Choochem - Marjan Dijkstra – (leden)administratie en website

Marjan Dijkstra

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Eens per twee maanden inspireren we je met informatie, activiteiten en persoonlijke verhalen over hoogbegaafdheid vanuit christelijk perspectief.