Psalm voor hoogbegaafden

De hoogbegaafde zal, normaal gesproken, een verlangen hebben naar het krijgen van inzicht over allerlei onderwerpen, bovenal voor dat wat hem of haar interesseert. Kennis over zaken is wat hem of haar bezig houd. Hij of zij zal die kennis wel moeten verbinden aan wijsheid, wijsheid ook over hoe je met het HB zijn om moet gaan in relatie tot kennis. Een zoektocht naar kennis, wijsheid en inzicht in de bijbel kan de hele bijbel beslaan, maar de wijsheidsliteratuur (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied) is het beste uitgangspunt hiervoor, omdat de meeste van deze boeken in de bijbel zich specifiek richten op dit soort zaken.

Favoriete Bijbelboeken

De ervaring leert dat vooral Spreuken en ook Prediker tot de favoriete boeken onder hoogbegaafden behoren. Van de wijsheidsliteratuur leent het boek Job zich er echter niet zo voor, omdat Job en zijn ‘vrienden’ vooral aan elkaars oprechtheid, intelligentie en wijsheid twijfelen. Psalmen heeft een enkele tekst die verwantschap heeft met het onderwerp hoogbegaafdheid. Spreuken is het boek dat bij uitstek gaat over wijsheid, kennis en inzicht, en leent zich het best voor een zoektocht naar aansprekende teksten over hoogbegaafdheid in de bijbel. Prediker, die ook met kennis en wijsheid bezig is, relativeert vooral de waarde van kennis, en wijst op het ontbreken van wijsheid als oorzaak van veel ellende in ons leven en in deze wereld. Hooglied is een geweldig lied over de liefde maar houd zich totaal niet bezig met kennis op zich.

Psalmen

Hoewel ik van mening ben dat het boek Psalmen niet zoveel te zeggen heeft over kennis, wijsheid en inzicht las ik op een dag samen met mijn vrouw Psalm 101 en de reactie van haar en mij was dat dit toch wel een heel bijzondere Psalm is. Het raakt aan een aantal eigenschappen die doorgaans gevonden worden bij hoogbegaafden. Natuurlijk niet alleen hoogbegaafden, anderen hebben ze ook wel. Maar ze zijn wel karakteristiek voor hen, zoals (diep) nadenken over bepaalde zaken, waarheid, oprechtheid, trouw, recht en onrecht. Het is enigszins gechargeerd, maar we zijn deze psalm, ‘de psalm voor hoogbegaafden’ gaan noemen.

1  Van David, een psalm.
Ik wil zingen over trouw en recht
in een lied voor u, o HEER,
2  nadenken over de volmaakte weg –
wanneer zult u bij mij komen?

 Ik handel met een zuiver hart,
ook in mijn paleis,
3  niets staat mij voor ogen
wat boosaardig is.

 Gedraai, ik haat het,
ik laat mij er niet mee in,
4  sluwheid houd ik ver van mij,
het kwaad wil ik niet kennen.

 5  Wie heimelijk een vriend belastert,
leg ik het zwijgen op,
een trotse blik, een aanmatigend hart
verdraag ik niet.

6  Mijn oog zoekt de getrouwen in het land,
met hen wil ik mijn woning delen.
Wie de volmaakte weg bewandelt,
mag mij dienen.

 7  In mijn paleis is geen plaats
voor wie liegt en bedriegt,
wie onwaarheid spreekt
komt mij niet onder ogen.

 8  De schuldigen in het land
breng ik elke morgen tot zwijgen,
uit de stad van de HEER verdrijf ik
allen die onrecht begaan.

Nico Catsburg schreef voor Choochem een serie columns over hoogbegaafdheid in de Bijbel. Dit is deel 3.

Gerelateerde blogs

Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Passend aanbod

Drieëntwintig dakbalken; twaalf ramen die elk weer bestaan uit acht kleine raampjes (is zesennegentig ramen in totaal); achtenveertig zichtbare orgelpijpen; zeventien rijen banken (gemiddeld elf ...
Lees meer
Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer