Choochem symposium ‘Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?’

Sprekers en programma

Op 27 januari 2024 organiseert Choochem een Symposium over ‘Hoogbegaafdheid en geloven’. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden. Hieronder vind je informatie over het programma en een korte beschrijving over de sprekers die aan deze dag bijdragen.

PROGRAMMA
Er is binnen dit symposium aandacht voor het 25-jarig bestaan van Choochem.

Rob Favier opent de dag met een muzikale bijdrage. Vervolgens is er aandacht voor de historie van Choochem waarin oud-bestuursleden een rol hebben.
Tijdens de lunch is er tijd om elkaar te ontmoeten.
In de middag geeft Charissa Zijp een lezing over zoeken en gevonden worden in het kader van het aangaan van verbindingen met jezelf en de ander.
In de workshops is er gelegenheid om verder de verbinding aan te gaan. Alice Hendriks zal dit doen aan de hand van kunst. Verdere informatie en de agenda vindt u hieronder:

   10:30 uur: Inloop

   11:00 uur: Lezing Rob Favier

   12:15 uur: Film oud-bestuursleden

   12:45 – 13:45 uur: Lunch en ontmoeting

   14:00 uur: Lezing Charissa Zijp

   14:50 – 15:15 uur: Pauze

   15:15 uur: Workshops

       Workshop 1 o.l.v. Alice Hendriks. Het creëren van kunst om intuïtief aan de slag te gaan.

       Workshop 2 o.l.v. Henk Jochemsen. Gesprek, ontmoeting, verbinding en discussie

       Workshop 3: ontmoeting en gesprek.

   16:45 – 17:30 uur: Afsluiting Symposium met een borrel na afloop.

Locatie

Bergkerk Amersfoort.
Adres: Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818, JC Amersfoort

SPREKERS

Rob Favier Zoals velen ontdekt hebben, is Rob Favier een veelzijdig artiest. Zingen, (s)preken, entertainen, schrijven en dichten is wat hij doet. Favier die al op jonge leeftijd bezig was met muziek, trok als achttienjarige door Europa met een full-time band. Hierna begon hij aan de studie theologie die hij met succes afrondde. Inmiddels is hij vele jaren actief als christelijk podiumartiest. Samen met zijn vrouw Els besloot hij zich in te zetten om het Goede Nieuws van God te delen op vele manieren.

Rob Favier staat bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden: een mengeling van liedjes en verhalen, waarbij hij zijn publiek op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en de mensen om hem heen. Zijn muziekstijl laat zich niet gemakkelijk omschrijven. Het repertoire varieert van pop tot luisterliedjes tot cabaret of iets daar tussenin. Faviers – uitsluitend Nederlandse – teksten worden geprezen om hun poëtische zeggingskracht en taalkundige spitsvondigheid. Humor en kwetsbaarheid zijn terugkerende thema’s in zijn werk. En juist die combinatie maakt dat er iets ontstaat als hij een optreden geeft. Rob Favier is authentiek, wordt persoonlijk en weet hierdoor altijd verbinding te maken met zijn publiek.

Charissa Zijp is getrouwd en moeder van drie kinderen. Als psychiater werkt ze op een polikliniek voor persoonlijkheidsproblematiek bij Altrecht. Daarvoor werkte zij een aantal jaar bij Eleos.

De thema’s hoogbegaafdheid en geloven komt zij zowel privé als in haar werk tegen. In haar werk ontmoet zij veel mensen,  die door allerlei oorzaken, worstelen met het maken van verbinding met zichzelf en de ander/Ander.

 

Niet zelden vinden deze worstelingen hun oorsprong in iemands (hechtings)geschiedenis en in diens vermogen zich te uitten.

Om opnieuw, of voor het eerst een verbinding aan te gaan, je te laten vinden en gevonden worden in een taal die je verstaat, moet er soms heel wat werk verzet worden. Dit vraagt moed, nieuwsgierigheid, aanmoediging en nabijheid.

In dit proces begeleidt Charissa samen met een team, de mensen die op haar pad komen.

Vanuit deze kennis, ervaring en haar eigen omgang met hoogbegaafdheid zal Charissa inzichten delen die voor ons allemaal toepasbaar zijn

Alice Hendriks houdt zich veel bezig met kunst. Het creëren van kunst is volgens haar een mooie uitnodiging om in contact te komen met eigen gevoelens en emoties. Het nodigt en daagt uit om je buiten vastgestelde kaders te begeven en meer intuïtief aan de slag te gaan. Er ontstaat verbinding met dat wat je creëert. Het brengt je bij jouw kern. En daardoor bij de plaats waar Leven ontstaat.

De man en vrouw met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen al hun creativiteit kwijt en worden uitgedaagd in het loslaten van het perfecte plaatje.

In de workshops die Alice geeft komt zij mensen tegen die een reis maken van enige scepsis aan het begin van de workshop, naar het enorm enthousiast worden van een ervaring op verschillende niveaus.

Henk Jochemsen kun je kennen als emeritus-hoogleraar Lindeboomleerstoel aan de VUmc en emeritus-bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de WUR. Hij heeft zich beziggehouden met onder andere: medische ethiek, christelijke ethiek en moleculaire wetenschappen. Hierin heeft hij gewerkt en/of gedoceerd. In zijn werk en in zijn verdere leven is hij met veel grote vragen van het leven in aanraking gekomen. Hij is daarmee een mooie gesprekspartner en vraagbaak.

In deze workshop zal hij een korte inleiding geven over de relatie geloof – verstand. Daarna mogen en kunnen we onze eigen vragen op tafel leggen om zo met elkaar als groep, onder leiding van Henk Jochemsen, in gesprek te gaan.

Ga met jouw vragen deze workshop in en maak van de gelegenheid gebruik om een mooi gesprek en ontmoeting met elkaar vorm te geven. 

AANMELDEN

De inschrijving voor het Symposium is inmiddels geopend.
Inschrijving staat open voor leden en niet-leden.
Voor deelname aan het Symposium betaal je als lid € 20,-.* 
Niet-leden betalen een entreeprijs van € 50.

(lunch inbegrepen)

*Voor  € 40,- per jaar ben je lid van Choochem. Je kunt dan tegen het reductietarief deelnemen aan het symposium en gelijk gebruik maken van de andere voordelen die Choochemleden ontvangen. Lees hier meer.

 Voor aanvullende vragen, mail Bart.

Gerelateerde blogs

Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer
Inspiratie

Ontmoeting Choochem december 2023

Donderdag 28 december 2023 was er een ontmoeting georganiseerd vanuit Choochem. Een event waar ik altijd weer naar uitkijk. Meestal probeer ik de rit er ...
Lees meer