symposium

Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len. Afgelopen jaar was het symposium HB22 op 12 mei, in Barneveld. Een kleine terugblik De drie kernwoorden: ‘zien’, ‘begeleid’ en ‘verbind’ stonden centraal in de hoofdlezing. Alles

Een kleine terugblik op het symposium HB22. Meer lezen »

Save the Date! Mini-symposium ‘Geloof & Wetenschap’ op 12 maart 2022

Er wordt dit jaar vanuit Choochem een mini-symposium georganiseerd op zaterdagmiddag 12 maart 2022, voor zowel leden als niet-leden. We streven naar een live-bijeenkomst in Fletcher hotel “Het Witte Huis”, in Soest. Is dit door coronamaatregelen niet mogelijk, dan komen we met een alternatief programma voor die dag. Het alternatieve programma zal dan in verkorte

Save the Date! Mini-symposium ‘Geloof & Wetenschap’ op 12 maart 2022 Meer lezen »