Een kleine terugblik op het symposium HB22.

Jaarlijks organiseert  ‘Christelijk HoogbegaafdheidsBeleid’ een bijeenkomst waar met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den gedeeld en nieuwe kennis opgedaan wordt, om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len. Afgelopen jaar was het symposium HB22 op 12 mei, in Barneveld. Een kleine terugblik De drie kernwoorden: ‘zien’, ‘begeleid’ en ‘verbind’ stonden centraal in de hoofdlezing. Alles […]

Een kleine terugblik op het symposium HB22. Meer lezen »