Voorganger

Mijn papieren dominee, zo noem ik hem. Tegen dat laatste woord zou hij bezwaar gemaakt hebben. Hij was weliswaar lange tijd predikant, maar in die hoedanigheid voelde hij zich nooit prettig. Vooral was hij dichter en schrijver van liedteksten en na zijn vervroegd emeritaat legde hij zich naast het schrijven van dagboeken toe op schriftverklaringen.

Soulmate

Op een gegeven moment, een aantal jaren geleden, leende ik uit de bieb “Orthodox of niks”. En was meteen verslingerd. Nieuwsgierig naar de man die in veel opzichten een soulmate leek, las ik twee uitgaven met een deel van zijn geredigeerde dagboeken en een boekje met uitleg over de psalmen. In het liedboek vond ik een aantal van zijn teksten.

Bezoek

Op een dag toog ik voor een uitstapje naar Utrecht. Ik had geen concreet plan hem te bezoeken, maar ik trok spontaan de stoute schoenen aan. Deze man was even oud als mijn vader en woonde nu in een verpleeghuis. Waarschijnlijk had ik er goed aan gedaan eerst een afspraak te maken. Echter, zonder veel gedoe werd ik naar zijn kamer verwezen, afzijdig van het hoofdgebouw.

Ik klopte aan en wachtte lang. Een heel oude man in een rolstoel beweegt zich traag. Het kon zijn dat hij sliep. Ik klopte nogmaals en zowaar zwaaide de deur langzaam open. Ik stelde mijzelf voor en legde uit dat ik alleen maar kwam om hem te bedanken voor de troost en inspiratie die hij me in het geschreven woord geboden had. Hij hoorde mij geduldig en enigszins gelaten aan. Was hij blij met het bezoekje en de hem toegezwaaide lof? Ik weet het niet. Wel weet ik dat hij kort daarna overleed en dat ik daar te laat van op de hoogte raakte, zodat ik de uitvaartdienst helaas niet kon bijwonen.

Barnard

Willem Barnard, alias Guillaume van de Graft, was niet meer. Maar wie schrijft die blijft. En zo is er een merkwaardige dialoog en bijna vriendschap gegroeid tussen mij en mijn papieren voorganger. Zou hij tegen dat woord bezwaar maken? Ik denk van niet, want ik zou hem haarfijn kunnen uitleggen dat hij in meerdere opzichten mij voor ging. Vooral in de op zijn geheel eigen wijze en eigenzinnige lezing van de bijbel. In zijn visie vooral literatuur, niet zozeer woord van God.

Verschil

Op een punt verschillen wij echter radicaal. Van huis uit katholiek heb ik een grondige hekel gekregen aan liturgie, clericus, symbolen en rituelen. Ik heb er niets mee en kan er niets mee. Hoewel de Anglicaanse eredienst mij nog wel mag bekoren vanwege het taalgebruik en de fraaie zang. Barnard echter was na een lang leven als hervormd kerklid – en dat bleef hij – een fervent aanhanger van de oudkatholieke eredienst, waar hij het geloof uit zong, maar ook in zong. Geloven deed hij al zingende met de gemeenschap, al luisterende naar de schriftteksten en al communicerend met de Opgestane. De ware orthodoxie was voor hem de rechte aanbidding, de ware eredienst. Ik geloof dat ik begrijp wat hij ermee bedoelde, maar ik had graag juist over die opvatting verbaal een robbertje met hem gestoeid.

Van bevindelijkheid en het al te particuliere van een persoonlijke relatie met God, zoals beleden en beleefd in de evangelisch-reformatorische hoek van het kerkelijk erf moest hij niet veel hebben. Met New Age had hij niets en met het niets van Nietzsche en zijn navolgers had hij nog minder. Niks dus. Met de harde feiten van de wetenschap kon hij ook niet veel, daarvoor was hij te veel poëet. Een dwarsligger noemde hij zichzelf, in een spagaat tussen de vroomheid van zijn moeder en het atheïsme van zijn vader.

Dwarsligger

Ook dat herken ik. Een dwarsligger, waarvan een vriendin eens opmerkte dat die toch heel nuttig zijn om de spoorrails op hun plek te houden. Ook ik in een spagaat: tussen het katholicisme uit mijn jeugd en het protestantisme, in een aantal verschijningsvormen, van daarna. Nu ben ik afwisselend agnost, humanist, christen. Maar als ik met het mes op de keel gevraagd zou worden te kiezen voor een etiket, dan zou het zonder meer messias-belijdend worden. En daarna zou ik ongetwijfeld lekker veel hebben uit te leggen.

P.S. Ik ben tot conclusie gekomen dat Barnard zeer waarschijnlijk ook hoogbegaafd was.

 

Column door Joanne Verhulst

Gerelateerde blogs

Actueel

Verslag Koepel Hoogbegaafdheid

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie verenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland: Pharos, HINT Nederland en Choochem. De Koepel ...
Lees meer
Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Passend aanbod

Drieëntwintig dakbalken; twaalf ramen die elk weer bestaan uit acht kleine raampjes (is zesennegentig ramen in totaal); achtenveertig zichtbare orgelpijpen; zeventien rijen banken (gemiddeld elf ...
Lees meer
Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer