Zaagbekken

Er is een uitdrukking, ‘een vreemde eend in de bijt’ die wel heel letterlijk van toepassing was op wat ik zag op een van mijn wandelingen. Het had wat gevroren. De sloot waar ik langs liep lag niet helemaal dicht, en allerlei soorten watervogels zwommen in het open gedeelte. Er waren zwanen, meerkoeten, eenden, twee verdwaalde ganzen en een stel kuifeenden. Ook waren er twee vogels die op eenden leken, maar toch anders waren. Vreemde eenden dus. Thuis gekomen checkte ik mijn natuurgids. Het was een paartje zaagbekken. Volgens de gids is het een overwinteraar en broeden ze langs beboste zeekusten (Oostzee) en langs rivieren (in de Alpen). Deze zaagbekken hadden de Alpen of een beboste kust verlaten en dobberden nu rond in een slootje in dit platte land zonder beboste kust. Ze zwommen wat rond in de groep watervogels, maar het was net of ze er niet helemaal bij hoorden. Het waren, juist doordat ze zo uniek zijn, wel mooie vogels om te zien.

Erbij horen

Ben jij een zaagbek? Ik bedoel … dobber jij ook maar wat rond tussen andere schepsels? Hoor je er wel bij, maar niet helemaal? Voel je je soms de vreemde eend in de bijt? Dat kan omdat je dingen anders doet dan je omgeving gewend is. Het kan ook zo zijn omdat jij een set unieke talenten hebt, bijvoorbeeld de kwaliteiten van een kunstenaar. Misschien sta je in een leidinggevende positie, of ben je een bekend persoon en heeft iedereen wel een mening over jou? Mogelijk voel je je gewoon onbegrepen? Er zijn zoveel zaken waardoor jij jezelf de zaagbek onder de andere watervogels kan voelen.

Geschapen door God

Het is goed om te beseffen dat ook de zaagbek door God geschapen is. God heeft de zaagbek gewild en, staat er in Genesis, Hij zag dat het goed was wat Hij geschapen had. Daar hoorde ook de zaagbek bij. Misschien is de zaagbek wel een aparte verschijning, maar hij, of zij, is ook mooi. Juist omdat deze watervogel zo uniek is valt hij op. De zaagbek heeft ook bepaalde kwaliteiten. Anders dan wat eenden normaal doen eet hij kleine visjes en garnaaltjes. Dat wist ik niet, maar het staat in de natuurgids. Kortom het is een bijzonder beestje.

En jij?

Misschien zou het kunnen zijn dat jij je inderdaad soms als een zaagbek voelt. Een beetje onbegrepen, als een vreemde eend in de bijt. Je bevindt je dan in goed gezelschap. Er zijn er meer die zich onbegrepen voelden of wisten. Neem bijvoorbeeld Mozes die in de clinch lag met het volk Israël. De profeet Jeremia die het uitjeremieert van frustratie. Of de apostel Paulus, die bijvoorbeeld zijn irritatie soms uitte over de afwijzing van bepaalde groepen in de kerk te Korinte. Deze mannen van God zochten niet naar het zaagbekkendom, maar het kwam toch over hen. Ze hadden een weg af te leggen met God, een weg die hen middenin de groep toch anders deed lijken.

Jezus Christus

Nog iemand die zo een unieke verschijning was, is Jezus Christus zelf. Hij werd vaak niet begrepen maar ging door totdat ze hem aan het kruis vastspijkerden. Als Jezus op een gegeven moment iemand op de sabbat genezen heeft, krijgt hij de religieuze leiders over zich heen. Hij was, voor hun idee, te ver gegaan. Wat Jezus deed klopte niet. Het was onaangepast en vreemd gedrag. Eigenlijk was het in hun ogen zondig zoals Jezus bezig was. Jezus zei daarop: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ (Joh. 5:17) Jezus pakte gewoon de draad op waar Hij zijn hemelse Vader dat ook zag doen. Doe dat ook. Ga aan de gang met jouw set unieke talenten. Doe met jouw talenten wat je je Hemelse Vader ziet doen. Wat doet het er toe dat je een zaagbek bent? Laat de rest van de eenden maar hun gang gaan. Zij moeten groenvoer eten. Jij hebt lekker een visje op het menu staan. Jij bent iets speciaals, mogelijk in de orde van een Mozes, Jeremia of Paulus. Maar dan op jouw eigen, door God gegeven, zaagbekken manier.

 

Nico Catsburg

Gerelateerde blogs

Inspiratie

Hoogbegaafd geloven – Passend aanbod

Drieëntwintig dakbalken; twaalf ramen die elk weer bestaan uit acht kleine raampjes (is zesennegentig ramen in totaal); achtenveertig zichtbare orgelpijpen; zeventien rijen banken (gemiddeld elf ...
Lees meer
Actueel

Ook dat hoogbegaafde kind in de klas heeft extra aandacht nodig

Deze kinderen zijn zoals ik, ze begrijpen mij Ieder kind wil onderwijs dat bij hem of haar past, óók hoogbegaafde kinderen, betoogt Sanne van Griensven, ...
Lees meer
Actueel

Hoogbegaafde kan terugvallen op jubilerend Choochem

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen: daarvoor werd Choochem, christelijke vereniging voor hoogbegaafdheid, opgericht. Nu, 25 jaar later, is de situatie volgens voorzitter Bart van Toor beter. ...
Lees meer
Actueel

Reacties op het symposium 2024

In het kader van de winactie op het symposium vroegen wij Choochemleden hun ervaringen met Choochem te delen. Of beter gezegd: wat  verbindt hen met ...
Lees meer
Actueel

Nominatie Vrouw in de Media Award – missie voor hoogbegaafdheid

Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 Gelderland bekend Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de ...
Lees meer
Persoonlijke verhalen

Van Trauma naar Heling

Een terugblik van één van de deelnemers van het jubileumsymposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”, zaterdag 27 januari 2024, in Amersfoort. Tijdens het ...
Lees meer
Actueel

Terugblik symposium “Hoogbegaafdheid en geloven: leg jij de verbinding?”

Op 27 januari 2024 vierden we met elkaar de verjaardag van Choochem. De Bergkerk in Amersfoort was de ontmoetingsplek voor deze dag. Leden en overige ...
Lees meer
Actueel

25 jaar Choochem | Een reis langs alle voorzitters

Choochem bestaat 25 jaar op 27 januari 2024. De vereniging is opgericht in 1999. Wie zaten er allemaal in het bestuur? Wat deden zij met ...
Lees meer
Actueel

HB Connect – voor hoogbegaafde (bijna-) uitvallers

Ben of ken jij een uitgevallen jongere die andere hoogbegaafde jongeren wil ontmoeten en meer wil weten wat hoogbegaafdheid voor hem-/haarzelf inhoudt? Sovee Amersfoort heeft een ...
Lees meer